Uutiset

Autot

Henkilöautojen ensirekisteröinnit ovat jäämässä viime kesän tahdista

Heinäkuussa ensirekisteröitiin 9 217 henkilöautoa, mikä on 3,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Heinäkuun lukemat ovat verrattain korkeat, sillä heinäkuun rekisteröinnit ovat ylittäneet 9 000 auton rajan aiemmin tällä vuosikymmenellä vain viime vuonna.

Uusia henkilöautoja on alkuvuoden aikana rekisteröity 69 497, joka on 12,2 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Heinäkuussa ensirekisteröitiin 908 uutta pakettiautoa. Määrä on 4,4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Pakettiautoja on alkuvuoden aikana ensirekisteröity 8 877, joka on 6,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin heinäkuussa 179, joka on 26,3 prosenttia viime vuoden heinäkuuta vähemmän. Kesäkuussa kuorma-autojen ensirekisteröinnit kipusivat ennätyksellisen suuriksi EU:ssa kesäkuun puolivälissä voimaan astuneen älypiirturiuudistuksen takia, joka aikaisti loppukesän ensirekisteröintejä kesäkuun puolelle. Alkuvuoden aikana kuorma-autoja on ensirekisteröity 2 593, joka on 12,9 prosenttia viime vuoden alkua enemmän. Raskaita yli 16 tonnin kuorma-autoja on tänä vuonna ensirekisteröity 1 924, joka on 9,4 prosenttia viime vuotta enemmän. Alle 16 tonnin kuorma-autoja on alkuvuonna ensirekisteröity 669, joka on 24,5 prosenttia viime vuoden alkua enemmän.

Heinäkuussa ensirekisteröitiin 79 uutta linja-autoa. Linja-autoja on tämän vuoden aikana ensirekisteröity 263, eli lähes saman verran kuin viime vuonna.

Päästöjen ja kulutuksen uusi mittaustapa kuvaa aiempaa tarkemmin päästöjen määrää

Kesällä 2018 henkilöautojen ensirekisteröintejä vilkastutti viime syyskuussa voimaan astunut pakokaasupäästöjen mittaustavan muutos. Uusi YK:n valmistelema henkilö- ja pakettiautojen tyyppihyväksynnässä sovellettava WLTP-päästömittaus on otettu EU:ssa käyttöön vaiheittain viime vuosien aikana. WLTP-mittausta edellytetään syyskuun 2019 alusta myös ensirekisteröitäviltä pakettiautoilta.

Autojen päästöjen ja polttoaineenkulutuksen tyyppihyväksyntä perustuu tarkasti määriteltyihin, objektiivisiin ja toistettavissa oleviin testausmenetelmiin. Aiemmin käytössä ollut NEDC-mittaus ei kuvannut hyvin liikenteessä syntyviä päästöjä, vaan sen ensisijaisena tarkoituksena oli tuottaa tietoa automallien ja mallivariaatioiden väliseen vertailuun. Uusi mittausjärjestelmä kuvaa huomattavasti aiempaa mittaustapaa paremmin liikenteessä syntyvä päästöjä. WLTP-mittaus on muodostettu todellisessa liikenteessä mitattujen ajosyklien perusteella.

Päästöjen mittaustapa tarkentuu jälleen syyskuussa

EU ottaa ensi kuussa ensimmäisenä maanosana käyttöön laboratoriossa tehtävää päästömittausta täydentävän liikenteessä ajaen tehtävän RDE-mittauksen (Real Driving Emissions). RDE-testissä mitataan ajon aikana syntyvien typen oksidien ja pienhiukkasten määrää. RDE-mittausta edellytetään kaikilta ensirekisteröitäviltä henkilöautoilta syyskuun 2019 alusta alkaen.

Käytännössä RDE-testi edellyttää, että aiempien pakokaasupäästöjä vähentävien laitteistojen lisäksi uusiin dieselautoihin asennetaan typen oksideja vähentävä SCR-laitteisto. Uusiin bensiinikäyttöisiin autoihin autonvalmistajat puolestaan asentavat hiukkassuodattimet.

Lue seuraavaksi