Uutiset

Autot

Autoverolain uudistus etenee – pakettiautot nyt keskeisessä asemassa

Pakettiautojen verotus muuttuu hankinta-arvoperusteisesta (cif-hinta) kuluttajahintaan perustuvaan, jossa huomioidaan lisäksi auton hiilidioksidipäästöt. Käytäntö vastaa henkilöautoille jo käytettävää periaatetta. Isojen pakettiautojen (yli 2,5 tonnia) hiilidioksidivero-osuutta pienennetään kuitenkin siten, että käyttäjiä ohjataan tarkoituksenmukaiseen, mutta vähän polttoainetta kuluttaviin ratkaisuihin.
Käytännössä pakettiautojen hinnat tulevat muuttumaan. Osan hinnat laskevat, osan nousevat, kulutuksesta riippuen. Keskimääräisesti hinnat tulevat kuitenkin kasvamaan, koska muutosten on ennustettu kasvattavan valtion verotuloja vajaat 30 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja tämän maksajina ovat autojen ostajat.

Arvonlisävero

Esityksessä ehdotetaan arvonlisän suuruisesta verosta (ns. elv) luopumista ja siirrettäväksi vastaava summa autoveroon. Kulu olisi arvonlisäveroton läpikulkuerä, mutta nostaa siis autoveroa. Muutos ei vaikuttaisi kuluttajahintoihin, mutta käytännössä päätöksestä kärsisivät yrittäjät, jotka eivät enää voisi vähentää 22 prosentin vero-osuutta arvonlisäverotuksessa. Mielenkiintoista on, siirtykö kysyntä tämän seurauksena pakettiautoista edelleen arvonlisäverollisiin pieniin kuorma-autoihin. Jos niin käy, ohjaa verotus käyttötarkoitusta vastaavaa suurempiin autoihin, mikä lisää päästöjä.

Tilavaatimus poistuu

Samalla luovutaan alennettuun autoveroon oikeuttavien pakettiautojen tavaratilan tilavuuden ja vähimmäiskoon vaatimuksista. Tämä muuttaa pienten pakettiautojen tilannetta, sillä niiden verotus alenee jatkossa henkilöautojen tasolle. Jatkossa voidaan siten asentaa esimerkiksi avolava-autoon kiinteä lavakate ilman veroseuraamuksia. Uutta verotuskäytäntöä tullaan käyttämään myös ulkomailta tuotuun käytettyyn kalustoon. Siten jatkossa voi olla niin, että samanikäinen Suomessa ensirekisteröityyn avolavaan ei katetta voi asentaa, mutta ulkoa tuotuun samanlaiseen kyllä.

Huoltoautokäsite tulee poistumaan uuden lain myötä. Tällä tapaa rekisteröidyissä autoissa ei ole pakettiautojen verotuskäytännön mukaista tilavaatimusta, joten tätä on käytetty paljon tiettyjen ajoneuvojen verokäytännön kohtuullistamiseen. Jatkossa muutokset eivät ole mahdollisia, mutta ennen lakimuutosta tehdyt muutokset ovat voimassa koko auton elinkaaren ajan.

Lue hallituksen esitys

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi