Uutiset

Yleinen

Yleinen arvonlisäverokanta nousee syyskuussa

Veron määrän ratkaisee se, milloin palvelu on suoritettu tai tavara toimitettu asiakkaalle.

Hallituksen 30.5.2024 eduskunnalle jättämän esityksen mukaan yleinen arvonlisäverokanta nousee 25,5 prosenttiin 1.9. lähtien. Verohallinto neuvoo, että arvonlisäveroprosentti määräytyy sen mukaan, onko palvelu suoritettu tai tavara toimitettu asiakkaalle ennen vai jälkeen 1.9.

Verohallinto on saanut jonkin verran kysymyksiä yleisen arvonlisäverokannan muutokseen liittyen. Verohallinnon johtava veroasiantuntija Mika Jokinen sanoo, että arvonlisäveron määräytymisessä nykyisinkin voimassa oleva suoriteperiaate ratkaisee sen, mitä arvonlisäveroprosenttia käytetään.

− Uutta 25,5 prosentin arvonlisäverokantaa sovelletaan silloin, kun myyty palvelu on suoritettu tai tavara on toimitettu asiakkaalle 1.9. jälkeen. Jos tavaran tai palvelun myynnistä on saatu ennakkomaksu ennen yleisen verokannan korotusta, ennakkomaksuun sovellettava verokanta on 24 prosenttia.

− Uusi arvonlisäverokanta pätee myös ennen 1.9. tehtyihin sopimuksiin tai tarjouksiin, jos palvelu suoritetaan tai asiakas saa tavaran vasta sen jälkeen, Jokinen selittää.

Ostitko osamaksulla? Alv-prosentin määrää luovutushetki

Myös osamaksukaupassa arvonlisävero määräytyy sen mukaan, milloin tavara luovutetaan ostajalle. Jos asiakas saa ostamansa tavaran itselleen ennen 1.9., arvonlisäveroprosentti on 24.

− Esimerkiksi jos asiakas on tilannut uuden auton toukokuussa 2024 ja auto luovutetaan hänelle syyskuussa 2024, auton myyntiin sovellettava verokanta on 25,5 %. Uuden auton arvonlisäverokantaan ei vaikuta se ajankohta, milloin auto on tilattu, kauppasopimus allekirjoitettu tai auto rekisteröity. Verokanta määräytyy auton toimitusajankohdan tai mahdollisen ennakkomaksun perusteella, Mika Jokinen selittää.

Sellaisiin palveluihin, jotka ovat kesken verokannan muuttuessa, sovelletaan sitä arvonlisäverokantaa, joka on voimassa palvelun valmistuessa. Urakoissa ne osat, jotka on suoritettu ennen 1.9., menevät nykyisellä verokannalla ja 1.9. jälkeen suoritetut uudella. Jos 1.9. jälkeen suoritettavat urakan osat maksetaan ennakkoon ennen 1.9., niiden arvonlisäprosentti on 24.

Verohallinto julkaisee ohjeet yleisen arvonlisäverokannan muutokseen liittyen kesäkuun alussa.