Uutiset

Kuljetuskalusto

Uusi professuuri vahvistaa Oulun yliopiston osaamista ajoneuvoalalla

Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun on perustettu autoalan liiketoiminnan professuuri, jonka tavoitteena on kehittää autoalan liiketoimintaa, vastata tulevaisuuden haasteisiin tutkimuksen avulla sekä edistää alan yliopistollista koulutusta. Uusi tehtävä täydentää hyvin Oulun yliopiston eri tiedekunnissa olevaa ajoneuvoalan laaja-alaista osaamista. Professuurin kautta tiivistetään myös vuoropuhelua ja yhteistyötä autoalan kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.
Kahden vuoden määräaikaiseen tehtävään on valittu 1.3.2020 alkaen tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Jouni Juntunen.

Autoala on suurten muutosten kourissa muun muassa lisääntyneen ympäristötietoisuuden, teknologisen kehityksen ja nuorten autoilua kohtaan muuttuneiden asenteiden vuoksi. Alan haasteet ja muutokset koskevat laajasti niin henkilö- kuin tavaraliikennettä.

Uusilla liiketoimintamalleilla, kuten alusta- ja jakamistaloudella, on oma roolinsa muutoksessa.

Tavarankuljetuksissa autojen osuus on perinteisesti ollut suuri. Logistiikkaan liittyvät kustannukset Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa vaikuttavat merkittävästi Suomen kansainväliseen kilpailukykyyn ja ihmisten elintasoon. Toisaalta suuri osa valtion tuloista saadaan ajoneuvojen ja liikenteen verotuksesta.

Jouni Juntusta autoalan myllerrys kiehtoo. ”Koen alan erittäin mielenkiintoiseksi ja odotan, että alan liiketoiminta tarjoaa haasteiden lisäksi paljon mahdollisuuksia lähitulevaisuudessa”, tutkijan uran lisäksi autoalalla erilaisissa tehtävissä toiminut Juntunen toteaa.

Uudet teknologiat, ympäristönsuojelun vaatimukset ja toimintamallit mahdollistavat jo olemassa olevien yritysten uudistumisen, kasvun ja uusia liiketoimintamalleja, hän näkee.

Jouni Juntunen uskoo myös, että alalle syntyy uusia yrityksiä. ”Nyt on korkea aika aloittaa ja jatkaa pitkäjänteiseen tutkimukseen ja tietoon perustuvaa yhteistyötä autoalan eri toimijoiden, yritysten ja julkisen sektorin kesken”, hän sanoo. Tavoitteena on käydä vuoropuhelua alan kehityksen hahmottamiseksi ja osaamistarpeiden turvaamiseksi. Esimerkiksi yksistään Oulussa Automotive -klusteriin kuuluu yli 40 yritystä.

Professuuria tukevat Autoalan keskusliitto ja Autoalan ammattikoulutuksen edistämissäätiö.

TT, KTT Jouni Juntunen

Tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Jouni Juntunen on toiminut aiemmin pitkään yliopistotutkijana Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikössä. Hänellä on taustaa myös autonkuljettajana sekä suuressa kuljetusliikkeessä ajojärjestelijänä toimimisesta. Hänellä on edelleen rekkakortti, linja-autokortti ja autonkuljettajan pätevyyskoulutukset voimassa. Juntunen on myös toimitusketjujen hallinnan dosentti Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa.

Lue seuraavaksi