Uutiset

Työkoneet

Syrjäsalmen ratasillan rakentaminen vahvistaa Kreaten tilauskantaa


Artikkelikuva: Kreate rakentaa 170 metriä pitkän teräsbetonisen jatkuvan palkkisillan Syrjäsalmen nykyisen ratasillan ja 6-tien väliin.


Kreate on allekirjoittanut sopimuksen Karjalan rataan kuuluvan Syrjäsalmen ratasillan rakentamisesta Väyläviraston kanssa. Uusi silta rakennetaan nykyisen ratasillan ja valtatie 6:n väliin, minkä jälkeen vanha silta puretaan. Kiteellä sijaitsevassa siltahankkeessa yhdistyy Kreaten strategisesti tärkeä osaaminen: silta- ja erikoispohjarakentamisen markkinajohtajuus sekä monipuolinen ja entisestään vahvistunut rataosaaminen. Lähes 10 miljoonan euron urakka valmistuu viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä.

Syrjäsalmen ratasiltaurakka käynnistyy tammikuun 2023 alkupuolella, jolloin Kreate aloittaa sillan rakentamisen Syrjäsalmen yli. Korkealle penkalle tuleva silta vaatii erityisosaamista aina perustusvaiheesta lähtien – pisimmillään teräspaalut porataan kallioon lähes 80 metrin syvyyteen.

Voitettu urakka täydentää Kreaten strategisesti tärkeitä urakoita, sillä Syrjäsalmella hyödynnetään vaativan infran rakentajan kattavaa palvelutarjontaa: sillanrakentamisen ja erikoispohjarakentamisen lisäksi Kreate toteuttaa sillan rataosuuden ja oikaisee ratalinjaa uuden sillan molemmilla puolilla.

”Syrjäsalmen sillan uusiminen on vuosia odotettu hanke, joka pääsee vihdoin toteutukseen. Nykyisellä vuonna 1967 valmistuneella sillalla on huonon kunnon takia nopeusrajoitus, ja siitä on muodostunut Parikkala–Joensuu-rataosan pullonkaula. Tavoitteenamme on sujuvoittaa merkittävästi nykyistä henkilö- ja tavaraliikennettä Karjalan radalla. Rakentamalla uuden sillan sen sijaan, että kunnostaisimme nykyisen sillan, pystymme vastaamaan huomattavasti paremmin myös tulevaisuuden rataliikenteen tarpeisiin”, toteaa aluepäällikkö Juhan Tyrväinen Väylävirastosta.

Ennätyksellisen pitkät porapaalut vahvistavat sillan perustukset

Ensimmäiseksi Syrjäsalmen työmaalla ryhdytään rakentamaan työsiltaa, jolta käsin varsinainen 170 metriä pitkä ratasilta rakennetaan. Työsilta valmistuu maaliskuun aikana, jonka jälkeen siirrytään sillan tukirakenteiden rakentamiseen.

”Syrjäsalmessa kantava peruskallio on erittäin syvällä, joten perustukseen paalukilometrejä kertyy kaikkiaan nelisen kilometriä ja pisimmät paalut ovat lähes 80 metriä pitkiä, mikä tekee tästä urakasta perustusten osalta erittäin vaativan”, kuvailee rakennuspäällikkö Ari Välimaa Kreatelta.

Porapaalutuksen toteuttaa Kreaten yhteisyritys KFS Finland kahden koneyksikön voimin. Paalutuksen jälkeen betonoidaan neljä kasuunia, joiden sisällä sillan vedenalaiset rakenteet voidaan toteuttaa kuivissa olosuhteissa.

”Rakentamisessa veden päällä on omat erityisyytensä. Syrjäsalmen uuden ratasillan veneliikenteen kulkuaukko tulee olemaan noin 12 metriä, mikä haastaa rakentajamme työsillan rakentamisesta lähtien kaikissa työvaiheissa. Yli 10 metriin kohoavilta telineiltä ryhdymme rakentamaan uuden sillan muottia, mikä myös vaatii vankkaa ammattitaitoa”, Välimaa jatkaa.

Rakentamista ympäristö huomioiden

Uusi teräsbetoninen jatkuva palkkisilta rakennetaan valtatie 6:n läheisyydessä vain noin 15 metrin päässä Syrjäsalmen nykyisestä sillasta. Koko rakentamisen ajan nykyistä nopeusrajoitteista ratasiltaa seurataan tarkkaan monitoroinnin avulla.

Syrjäsalmen sillan käyttöönoton jälkeen Kreaten rataosaajat oikaisevat ratalinjaa sillan molemmilla puolilla noin kilometrin verran ja samaan aikaan siltapuolen ammattilaiset ryhtyvät purkamaan vanhaa siltaa.

”Vedenalainen purkaminen on aina haastavaa. Vanhojen perustusten ja välitukien päällä on levypalkkisilta, joka tunkataan ylös ja vedetään rullia pitkin kuivalle maalle. Lisäksi otamme purkamisessa huomioon tärkeät luontoarvot, mikä näkyy muun muassa veden sameuden tarkkailuna”, Välimaa valottaa.

Urakan on määrä olla valmis vuoden 2024 loppuun mennessä. Tilaajana on Väylävirasto ja hanke kartuttaa Kreaten tilauskantaa lähes 10 miljoonalla eurolla.

Lue seuraavaksi