Uutiset

Yleinen

Museovirasto jakoi avustuksia liikennevälineiden restaurointiin

Douglas DC-3

Museoviraston avustusta saaneet kohteet ovat historiallisesti arvokkaita kulkuneuvoja, joiden säilyminen halutaan turvata. Moni hankkeista myös työllistää alan ammattilaisia ja siten edistää vanhojen työtapojen säilymistä. Tyypillisin avustettava entisöintihanke vuonna 2020 oli kulkuvälineen rungon tai korin kunnostustyöt. Avustettavia kohteita ovat mm. Lokomon kaivukone Teräsmies 2, 1700-luvun kappireki, Jokioisten museorautatie ja maamme viimeinen lentävä DC-3 OH-LCH, joka tunnetaan myös nimellä ”Hotelli”.​

Museovirasto on myöntänyt vuodesta 1994 lähtien avustuksia arvokkaiksi luokiteltujen laivojen kunnostus- ja entistämistöihin. Vuonna 2018 oli ensimmäistä kertaa mahdollista hakea tukea myös raideliikenteen, maantieliikenteen ja ilmaliikenteen kulkuvälineiden entisöintiin. Myönnettyjen avustusten tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos käyttökuntoisia, kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä.

Avustushakemuksia vuodelle 2020 saapui 84 kappaletta. Avustusta päätettiin jakaa 36 hankkeelle yhteensä 400 000 euroa. Avustuksia myönnettiin sekä yksityishenkilöiden että yhteisöjen omistamien kulkuvälineiden entisöintiin. Suurin myönnetty avustus oli suuruudeltaan 40 000 euroa, pienin 700 euroa.

Myönteiset esitykset jakautuvat liikennemuodoittain seuraavasti:

  • ilma-alukset, seitsemän hanketta
  • matkustajalentokone, moottoripurjekone, ilmavoimien koulukone, ilmavoimien suihkuharjoituslentokone, ilmavoimien hävittäjälentokone ja kaksi purjelentokoneiden hinauskonetta
  • raideliikenne, neljä hanketta
  • höyryveturi, kaksi matkustajavaunua ja junaradan infrahanke
  • maantieliikenne, 18 hanketta
  • mopedi, kaivukone, traktori, hevosvetoinen reki ja ruumisvaunut, kaksi linja-autoa, viisi kuorma-autoa ja kuusi henkilöautoa
  • vesiliikenne, seitsemän hanketta
  • matkustajahöyrylaiva, höyryhinaaja, purjelaiva, kaksi moottorivenettä ja kaksi purjevenettä.

Hankkeet työllistävät ammattilaisia ja säilyttävät käsityötaitoja

Hakemusten laadullisessa arvioinnissa (ns. vertaisarviointi) kiinnitettiin huomioita kulkuvälineen historialliseen arvoon, entisöintihankkeen vaikuttavuuteen kulkuvälineen säilymiselle, hankkeen laatuun sekä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Monen myönnetyn avustuksen perusteluissa mainitaan, että hanke työllistää alan osaajia. Siten restaurointihankkeet edistävät vanhojen työtapojen säilyttämistä ja elvyttämistä.

Hakemuksissa esitettyihin hankkeisiin haettiin avustuksina yhteensä 1 030 000 euroa. Haettavan avustuksen suuruus saa olla 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Jokainen avustuksensaaja laittaa siten entisöintihankkeeseensa aina vähintään Museoviraston myöntämän summan verran omaa rahaa. Poikkeuksia ovat liikenteen infrahankkeet, joissa avustuksen osuus voi olla 75 prosenttia. Tällaisia oli vuoden 2020 avustuksen saajissa yksi.

Hakemusten arvioinnissa Museovirastoa avusti neljä asiantuntijalautakuntaa, joiden jäsenet edustavat oman liikennealansa asiantuntemusta. Mukana lautakunnissa on museoiden, viranomaisten, harrastajien sekä restaurointi- ja konservointialan edustajia.

Myönteiset päätökset perusteluineen ja kielteiset päätökset.

Lue seuraavaksi