Uutiset

Uutiset

Tiemerkintätyöt alkoivat – muista kolme vinkkiä

Maanteiden tiemerkintätyöt ovat käynnistyneet pääosin kaikkialla Suomessa toukokuussa. Uusien tiemerkintöjen tekemiseen ja vanhojen tiemerkintöjen korjaamiseen käytetään vuosittain 20–25 miljoonaa euroa.

Päällystystöitä tehdään maanteillä tänä vuonna tämän hetken arvion perusteella noin 2 500 kilometriä. Uusien päällysteiden tiemerkinnät valmistuvat pääsääntöisesti viimeistään 2–3 viikkoa päällystystyön valmistumisesta.

Päällystyskohteiden lisäksi vanhoja talvikauden jälkeen kuluneita tiemerkintöjä kunnostetaan laajasti kesäkauden aikana. Päätieverkon osalta tiemerkintöjen korjaukset tehdään vuosittain viimeistään elokuun loppuun mennessä. Muun tieverkon tiemerkintätyöt valmistuvat viimeistään syyskuun lopussa ennen pimeintä vuodenaikaa. Lisäksi suojatiet ja pyörätien jatkeet pyritään kunnostamaan koulujen alkuun mennessä. Paremmin näkyvät tiemerkinnät parantavat liikenteen turvallisuutta.

Pituussuuntaisten tiemerkintöjen kunnostaminen tehdään liikkuvilla koneilla. Pienmerkintyöt, kuten nuolet ja suojatiet, on tehty enimmäkseen käsityönä. Tulevaisuudessa Väylävirasto tulee lisäämään koneellista tekemistä niin pienmerkintätöissä kuin täristävien jyrsintöjen tekemisessä turvallisuuden ja työn tehokkuuden edistämiseksi.


Muista nämä kolme asiaa, kun kohtaat tiemerkintätyömaan:

1. Noudata nopeusrajoituksia

Päällystyskohteilla pitää huomioida alennetut nopeusrajoitukset, joita käytetään siihen saakka, kunnes tiemerkinnät ja muut päällystystöiden aikaiset toimenpiteet ovat valmiina.

Alennetut nopeusrajoitukset koskevat yleensä päällystystyömaita. Vanhojen tiemerkintöjen kunnostustöitä tehdään myös sellaisilla alueilla, joilla ei ole alennettuja nopeusrajoituksia.

2. Huomioi työntekijät

Tiemerkintätyöt ovat erityistä vaaraa työntekijöille aiheuttavia töitä, ja ne tehdään usein ajoradalla, jota ei ole suljettu liikenteeltä. Tästä syystä autoilijoiden kannattaa muistaa riittävät turvaetäisyydet tiemerkintäautoja, -koneita ja -työmaita ohittaessa. Tiemerkintätyöt voivat hetkellisesti hidastaa liikennettä, mutta lopputuloksena on tie, jonka tiemerkinnät näkyvät paremmin.

3. Älä aja märän merkinnän yli

Tiellä liikkuessa kannattaa huomioida, että maalilla tehtävistä tiemerkinnöistä varoitetaan vaahtohattaroilla. Vaahto kertoo, että tiemerkintä on vielä märkä, eikä sen päälle kannata ajaa. Märän maaliviivan ylittäminen sotkee tien viivaston sekä ajoneuvon.

Päätieverkolla tiemerkinnät korjataan massalla ja uusi merkintä on yliajettavissa muutaman minuutin kuluttua. Tuore pienmerkintä suojataan koneellisesti tehtäessä käyttämällä työkonetta ja sen perässä olevaa törmäysvaimenninta merkinnän päällä sen kuivumisen ajan. Jalkaisin tehtävissä pienmerkintätöissä tuore merkintä suojataan sulkukartioin.


Jyrsinnöissä enemmän tilaa pyöräilijöille

Päällystyskohteiden tiemerkintätöiden yhteydessä tehdään monesti myös täristäviä jyrsintöjä. Täristäviä jyrsintöjä tehdään enimmäkseen leveille vilkasliikenteisille tieosuuksille. Tulevina vuosina tien reunoihin tehtävät jyrsinnät kuitenkin vähenevät, koska uuden suunnitteluohjeen perusteella päällystetylle pientareelle jätetään vähimmilläänkin 20 senttimetriä enemmän tilaa kuin aiemmin. Näin ollen täristävän jyrsinnän ja sorapientareen väliin on jätettävä vähintään 75 senttimetriä, jollei tieosuudella ole kävely- ja pyörätietä. Ratkaisulla halutaan parantaa erityisesti pyöräilijöiden liikkumismahdollisuuksia.

Sulkuviivojen ja pyöräteiden jatkeiden siirtymäajan työt etenevät

Viime vuonna 1.6. voimaan tulleen tieliikennelain myötä kaikki sulkuviivat ja -alueet merkitään nykyään valkoisina. Sulkuviivojen ja -alueiden värimuutokseen liittyvä siirtymäaika ulottuu kesään 2023. Sen sijaan pyörätien jatkeet on merkittävä uuden lain mukaisesti viimeistään 1.6.2022 mennessä. Käytännössä muutokset on tehtävä pääosin viimeistään tänä työkautena.

Pyörätien jatke merkitään uuden tieliikennelain mukaan vain silloin, jos ajoradan liikenteelle on osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä. Näin pyöräilijän on helpompi havaita ylityskohdan tiemerkinnästä, onko hän tien ylityksessä väistämisvelvollinen vai ei. Käytännössä nykyiset pyörätien jatkeet muutetaan suojateiksi, jos ne ylittävät etuajo-oikeutetun tien.

Maantieverkolla on jo viime vuonna merkitty kiitettävästi pyöräteiden jatkeita uuden lain mukaiseksi. Tienkäyttäjien on kuitenkin varauduttava liikkuessaan, että tieverkolla voi olla uuden ja vanhan tieliikennelain mukaisia merkintöjä.

Maanteille hankitaan tiemerkintätöitä kymmenessä palvelusopimuksessa. Näistä kolme, Etelä-Pohjanmaan ja kaksi Uudenmaan sopimusta, kilpailutettiin uudelleen tälle vuodelle. Maanteiden tiemerkintäsopimuksissa urakoivat tänä vuonna Cleanosol Oy, Hot Mix Oy ja Skanska Industrial Solutions Oy.


Lue seuraavaksi