Uutiset

Uutiset

OX2 laajentaa toimintaansa Viroon


Artikkelikuvassa: OX2:n rakennuttama ja hallinnoima Jouttikallion tuulipuisto. Kuva: OX2. Kuvaaja: Mikko Havusela.


Uusiutuvan energian yhtiö OX2 on solminut yhteistyösopimuksen TMV Green Oü:n kanssa yhteensä noin 500 megawatin maatuulivoimahankkeiden kehittämisestä ja toteuttamisesta Viroon. TMV Green vastaa hankesalkun maankäyttöön, luvitukseen ja verkkoliityntöjen suunnitteluun liittyvistä toimenpiteistä. Hankkeiden rahoitus, rakentaminen ja toteutus ovat OX2:n vastuulla.

Nyt sovitut yhteistyöhankkeet ovat alkuvaiheessa, eivätkä vielä lukeudu OX2:n hankesalkkuun. OX2 on tehnyt vastaavanlaista yhteistyötä Suomessa TMV Green Oü:n sisaryhtiön kanssa vuodesta 2018. Nyt solmittu yhteistyö laajentaa merkittävästi OX2:n toimintaa Virossa.

OX2 Suomen maajohtaja Teemu Loikkanen, Kuva: Mirkku Merimaa

”Viro on viime vuosina joutunut tuomaan paljon sähköä ulkomailta. Tuonti on johtunut oman fossiilisen tuotannon kannattamattomuudesta sekä sen suuresta päästökuormasta. Tuulivoima on edullisin tapa tuottaa sähköä. Lisäksi tuulivoima tarjoaa oivan mahdollisuuden rakentaa nopealla aikataululla merkittävän määrän omavaraista sähköntuotantokapasiteettia. Uskomme kokemuksemme ja osaamisemme auttavan siinä, että hankkeet saadaan toteutettua mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti”, sanoo Suomen ja Viron maajohtaja Teemu Loikkanen OX2:lta.

”Yhteinen tavoitteemme on lisätä Viroon sekä puhdasta energiaa että energiaomavaraisuutta. Tällä hetkellä pyrimme maanomistajien ja kuntien kanssa löytämään tuulivoimalle sopivia hankealueita. OX2:n mukaantulo varmistaa, että meillä on käytössämme alan viimeisin teknologiaosaaminen ja pystymme varmistamaan hankkeiden rahoituksen sekä resurssoinnin kaikissa hankevaiheissa”, toteaa TMV Greenin toimitusjohtaja Kim Tahkoniemi.

”Teemme tiivistä yhteistyötä OX2:n eri hankevaiheiden asiantuntijoiden kanssa, jolloin varmistamme, että luvitusvaiheessa päätetyt ratkaisut ovat teknisesti ja taloudellisesti toimivia ja hankkeiden vaikutukset alueen asukkaille ja ympäristölle ovat mahdollisimman vähäisiä”, sanoo puolestaan TMV Greenin tekninen johtaja Jaanus Kivirand.

OX2 on rakentanut eniten maatuulivoimaa Eurooppaan vuoden 2015 jälkeen ja parhaillaan sillä on Suomessa rakenteilla tuulivoimaa 670 megawatin edestä. OX2 vastaa myös Suomen suurimman tuulivoimahankkeen toteutuksesta Lestijärvelle. Lestijärvi-hankkeen teho on 455 megawattia.TMV Green Oü lyhyesti

TMV Green Oü suunnittelee, luvittaa ja rakentaa tuuli- ja aurinkovoimahankkeita Virossa. TMV Green Oü on TM Voima Oy:n sisaryhtiö. Yhtiöt kehittävät tällä hetkellä tuulivoima- ja aurinkovoimahankkeitta Suomessa sekä Virossa ja selvittävät laajentumista muihin maihin. Tämän lisäksi yhtiöt rakentavat, korjaavat ja ylläpitävät 110–400 kV sähköverkkoja ja energiainfrastruktuuria Suomessa ja Virossa. Yhtiöiden liikevaihto 2021 oli reilut 30 miljoonaa euroa ja henkilöstöä noin 80 henkilöä. Lisätietoa OX2:sta

OX2 kehittää, rakentaa ja myy maa- ja merituulipuistoja sekä aurinkovoimapuistoja. Lisäksi OX2 hallinnoi valmiita tuuli- ja aurinkovoimapuistoja. OX2:n hankekehitysportfolio koostuu yhtiön itse käynnistämistä sekä muilta toimijoilta hankituista, eri vaiheissa olevista tuuli- ja aurinkovoimahankkeista. Yhtiö kehittää aktiivisesti myös muihin uusiutuvan energian teknologioihin, kuten vedyn tuotantoon ja energian varastointiin, perustuvia hankkeita. OX2 toimii Euroopassa yhdeksällä markkina-alueella: Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa. Vuonna 2021 liikevaihto oli noin 5 miljardia kruunua (n. 500 miljoonaa euroa). Yhtiöllä on lähes 300 työntekijää ja sen pääkonttori on Tukholmassa, Ruotsissa. OX2 listautui Tukholman pörssin päälistalle huhtikuussa 2022. 


Lue seuraavaksi