Uutiset

Työkoneet

Yksityisteiden peruskorjauksiin rahaa yhä useammalle tiekunnalle

”Nyt on reilusti rahaa jaossa nopeille tiekunnille!” patistelee tiekuntia Simo Takalammi Suomen Tieyhdistyksestä. Valtion talousarviossa osoitettu 20 miljoonan euron määräraha yksityisteiden avustuksiin. Rahoitustilanne on siten parempi kuin vuosiin ja Suomen Tieyhdistys suosittaa tiekuntia hakemaan avustusta yksityisteiden perusparannuksiin. Tarjolla olevia avustuksia ei kannata jättää käyttämättä.

Takalammi: ”Enää ei voida tuudittautua vanhaan eli jäädä odottamaan routaa, jotta raskaat kuljetukset saataisiin ajettua, vaan yksityisteiden kantavuuden on oltava kunnossa roudattominakin talvina.”

Yksityisteiden korjausvelkaa on kertynyt jo pitkään ja rekkojen massojen nousu on asettanut teiden kantavuudelle entistä suuremmat vaatimukset. Yhdessä lauhojen talvien kanssa on useimmilla yksityisteillä syytä selvittää perusparannuksen tarpeet ja ryhtyä toimeen niiden toteuttamiseksi.

Avustuksia helpommin kuin ennen

”Valitettavasti yksityistielain uudistumisen myötä on syntynyt käsitys yhteiskunnan tieavustusten leikkaantumisesta. Tämä on yksiselitteisesti väärinkäsitys ja kunnat voivat edelleen avustaa yksityisteitä haluamallaan tavalla.” muistuttaa Takalammi.

Uuden lain myötä avustuksen piiriin tuli paljon uusia yksityisteitä, koska vaatimus kolmesta vakituisesta asuintalosta poistui. Nyt avustusta voivat hakea myös esimerkiksi metsätalouden käytössä olevien teiden tiekunnat Tieto avustusehtojen lieventymisestä ei ole tavoittanut kaikkia tiekuntia.

”Osa kunnista on käyttänyt lakimuutosta perusteena kunnan omien tieavustusten leikkaamiselle, mutta se on yksiselitteisesti kunnan oma päätös, eikä lain uudistuminen sellaiseen vaikuta” muistuttaa Takalammi.

Tiehen panostaminen fiksua taloudenpitoa

Takalammi muistuttaa hyvän tien olevan pitkäaikainen investointi, joka varmistaa tien omistajien omaisuuden säilymisen arvossaan ja varmistavan esimerkiksi metsätalouden kuljetukset myös kelirikkokaudella. Tien perusparannuksen tarve ja tehtävät toimenpiteet on hyvä arvioida asiantuntijan kanssa. Ammattitaitoiset tieisännöitsijät ovat hyvä yhteistyökumppani niin työn suunnitteluun kuin hyväksi tunnettujen urakoitsijoiden valintaan.

Valtion avustuksen myöntää alueellisen ELY-keskuksen liikenne-vastuualue ja asiassa on hyvä olla yhteydessä jo hyvissä ajoin. Myös metsäteiden perusparannukseen tarkoitetun kemera-rahoituksen rahoitustilanne on hyvä ja ohjelmaan mahtuu uusia metsätiekohteita. Kemera-rahoitus on alueellisen metsäkeskuksen hallinnoima.

Lue seuraavaksi