Uutiset

Työkoneet

Yksi Suomen pisimmistä tunneleista suunnitteilla Jämsään

Noin kahdeksantoista kilometriä pitkälle rataoikaisulle Jämsään on suunnitteilla yli viiden kilometrin pituinen ratatunneli pääosin henkilöliikenteelle. Sitowisellä on kokemusta useista Suomen suurimmista ratahankkeista. Jyväskylän ja Tampereen välillä on jo lukuisia tunneleita.

”Pääosin henkilöliikenteen käyttöön suunnitellaan uusi rataoikaisu, joka sijoittuu suurelta osin tunneliin ja lyhentää henkilöliikenteen matka-aikaa”, iloitsee Sitowisen rataosaston suunnittelupäällikkö Seppo Veijovuori. Nykyinen mutkainen ja hidas yksiraiteinen rata jäisi pääosin tavaraliikenteen käyttöön.

Suunnittelun keskiössä ympäristövaikutukset

Keski-Suomen korkeiden kalliomäkien läpi suunniteltavan tunnelin linjausvaihtoehtoja on Veijovuoren mukaan toistaiseksi kaksi. Valinta näiden välillä tehdään vuoden alussa käynnistyneen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) perusteella.

Sitowisen vastaa koko YVA-prosessista, kuten vuorovaikutustavoista alueen asukkaiden kanssa sekä luontoselvityksistä paikan päällä. Luontovaikutusten lisäksi arvioidaan esimerkiksi junaliikenteen aiheuttamaa melua ja tärinää, vaikka alue on tällä hetkellä pääosin metsää ja asutusta on suhteellisen vähän.

YVA-prosessin jälkeen Sitowisen suunnittelijat aloittavat valitun linjauksen yleissuunnittelun.

”Jokainen tunneli on ainutlaatuinen ja sen ympäristö uniikki. Siksi suunnittelua edeltävät aina laajat tutkimukset. Ne antavat tärkeää lähtötietoa kallioperästä ja sen rakennettavuudesta”, sanoo Ulla Sipola, jonka tehtävänä on tunnelisuunnittelun lisäksi avustaa suunnitteluprojektinjohtoa.

”Tunnelirakentamisen etuna on, että junat kulkevat piilossa maan alla. Maisema jää etenkin kalliotunneleissa ennalleen, lukuun ottamatta tunnelin suuaukkoja ja tarvittavia pystykuiluja. Tunneli antaa suojaa myös säältä ja helpottaa täten radan kunnossapitoa. Maan alla on aina tasaiset olosuhteet”, Sipola korostaa.

Tunnelien turvallisuus kehittyy koko ajan

Ratatunnelien suunnittelu on ollut pitkään Suomessa harvinaista, ja vasta viime vuosina uusia tunneleita on alettu suunnitella myös raitioliikenteelle ja junille. Samalla tunnelien varustelu ja turvallisuusvaatimukset ovat kehittyneet.

”Tunnelien suunnittelussa käydään tiivistä vuoropuhelua palo- ja pelastustekniikan viranomaisten kanssa. Suomalainen tunnelisuunnittelu onkin huippuluokkaa, ja siksi esimerkiksi Suomen metro on maailman turvallisin metro”, Sipola päättää.
Lue seuraavaksi