Uutiset

Työkoneet

YIT:lle useita väylärakentamisen urakoita Liettuassa

YIT on solminut sopimukset neljästä erillisestä tien perusparannusurakasta Liettuassa. Urakoiden yhteenlaskettu arvo on yli 10 miljoonaa euroa.

YIT aloitti Liettuassa Telšiain läänin tien numero 3218 massiiviset kunnostustyöt yli 11 kilometrin matkalta maaliskuussa 2020. Perusparannustyömaa sijaitsee Narbutiškėn ja Akmenskynėn välissä. Urakan tilaaja on Liettuan tiehallinto, ja toteutusaika on 12 kuukautta.

”Tässä projektissa päällystämme yli 73 000 neliömetriä tietä, kunnostamme sadevesiviemäreitä ja linja-autopysäkkejä, asennamme hidastetöyssyjä sekä peruskorjaamme Palajoen ylittävän sillan”, kertoo YIT:n infraprojektien johtaja Mika Leppänen.

A 14 -tie Liettuassa.

Vuonna 2019 YIT toteutti parikymmentä projektia Liettuassa. YIT Liettuan viime vuoden suurimpia infraprojekteja olivat Molétain moottoritienä tunnetun päätien A14 perusparannus Vilnan ja Utenan välillä, neljän kilometrin tieosion rakentaminen lähelle pääkaupunkia ja nykyaikaisten MSC-konttien käsittely- ja varastointitilojen rakentaminen Klaipėdaan, tien nro 165 perusparannus 11 kilometrin matkalta Šilalėn ja Šilutėn välillä sekä Šyšajoen ylittävän sillan peruskorjaus.

Lisäksi YIT jatkaa Vilnan pohjois- ja länsiosien katu- ja pihapäällysteiden korjaamista ja kunnossapitoa kaupungin kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.

”Viime vuonna kehitimme ja uudistimme tieinfraa, toteutimme rahtiliikenteelle tärkeitä projekteja ja kasvatimme satamakaupungin taloudellista potentiaalia. Tulevaisuudessa tavoitteenamme on laajentaa infrarakentamisessa merisatamiin ja rautateihin. Olemme kiinnostuneita strategisista infraprojekteista, kuten Rail Baltica ‑rautatien rakentamisesta”, sanoo YIT Liettuan johtaja Kęstutis Vanagas.Lue seuraavaksi