Uutiset

Työkoneet

Yhä useampi suomalainen kannattaa turvetuotantoa

Yli puolet suomalaisista lisäisi turpeen energiakäyttöä tai pitäisi sen ennallaan. Tutkimuksen mukaan turpeen suosio on noussut kahdessa vuodesta 6 prosenttiyksikköä. Samanaikaisesti vastustus on vähentynyt 8 prosenttiyksiköllä.

Kahdessa vuodessa turvetuotannon suosio on noussut. Samalla turpeen vastustus on selvästi vähentynyt. Suomalaisista 53 % (2013: 47 %) lisäisi turpeen energiakäyttöä tai pitäisi sen ennallaan. Vastaavasti 36 % (2013: 44 %) suomalaisista vähentäisi turpeen energiakäyttöä jonkin verran tai tuntuvasti.

Kotimaisen turpeen käytön lisäämistä kannatetaan energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden vuoksi sekä siksi, että turvetuotanto turvaa ja synnyttää uusia työpaikkoja.

Kansalaisten kokema huoli turvetuotannon vesistöpäästöistä on vähentynyt kahdessa vuodessa. Viime vuosina turvetuottajat ovat jatkaneet panostuksiaan vesistöpäästöjen hallintaan mm. investoimalla kymmeniä miljoonia euroja entistä tehokkaampiin kuivatusvesien puhdistusjärjestelmiin ja lisäämällä veden laadun mittauksia.

Turvetuotannon pinta-ala kuvitellaan valtavan suureksi

Suomalaiset olettavat, että 17 % kaikista Suomen soista on turvetuotannossa. Suomalaiset toivovat, että osuus olisi 18 %. Todellisuudessa vain 0,7 % Suomen turvemaista ja soista on turvetuotannossa, mikä riittää tuotannolle jatkossakin. Uutta tuotantopinta-alaa kuitenkin tarvitaan poistuvien turvetuotantoalueiden tilalle.

Suomalaiset arvioivat, että turpeen osuus Suomen energiankulutuksesta kokonaisuudessaan on 11,6 %. Osuuden pitäisi olla heidän mielestään 14,3 %. Viime vuosina Suomen energiankulutuksesta noin 5 % on katettu turpeella.

Bioenergia ry uusi tammikuussa TNS Gallupilla kahden vuoden takaisen bioenergiabarometrin. Kyselyyn vastasi yhteensä 3 680 suomalaista.

Lue seuraavaksi