Uutiset

Työkoneet

Yara uudisti Siilinjärven Metso-esikaran

Yli 120 tonnia esikaramurskaimen runko-osia ja käyttöakselisto vaihtui ripeästi vaativassa urakassa, joka tehtiin viikon huoltoseisokin aikana Yara Suomi Oy:n apatiittikaivoksella Siilinjärvellä syyskuun lopussa. Huolellinen, yli puolitoista vuotta kestänyt suunnittelu takasi menestyksekkään, lähes minuuttiaikataululla tehdyn Metson murskaimen uudistustyön.

Yara Suomi louhii ja jalostaa lannoitteiden raaka-aineeksi käytettävää apatiittia Siilinjärven avolouhoksella. Vuodesta 1969 lähtien kaivoksessa on prosessoitu vuosittain noin 10-11 miljoonaa tonnia apatiittimalmia. Porauksen ja räjäytyksen jälkeen malmi kuljetetaan ensin Metson vuonna 1979 toimittamaan, massiiviseen Svedala S 54 x 75 tuuman MKII -esikaramurskaimeen. Yli 30 vuodessa murskain on pienentänyt luotettavasti yli 300 miljoonaa malmitonnia.

”Aloitimme vanhan murskaimen purkutyöt sunnuntaina puolen päivän jälkeen ja saimme uuden käyntiin jo lauantai-iltana. Vaihtourakka Metson ja usean alihankkijan kanssa onnistui mielestäni erinomaisesti”, arvioi Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen kunnossapitopäällikkö Antti Savolainen.

”Pyrimme ennakoimaan kaikki riskit ja miettimään ratkaisut mahdollisiin ongelmatilanteisiin, millä varmistimme aikataulussa pysymisen. Mikä tärkeintä, varsin vaativia nostoja ja siirtoja edellyttävä urakka saatiin tehdyksi myös ilman työtapaturmia”, Savolainen lisää.

Esikara on tuotannon osalta avainasemassa. Sen vuoksi Metso Minerals Oy:n myynti-insinööri Jukka Räisänen käynnisti Yaran Antti Savolaisen kanssa uudistushankkeen suunnittelun jo hyvissä ajoin, vuoden 2012 alussa.

Keskeinen osa uudistustyötä olivat murskaimen jykevät, valetut ylä- ja alarungot, jotka tilattiin Metson sopimusvalimolta. Valut ja uusi, koneistettu käyttöakselisto olivat valmiina jo viime vuodenvaihteessa. Vaihtotyön nopeuttamiseksi kartioiden suojaksi asennettavat kulutuspalat kiinnitettiin valmiiksi paikoilleen jo ennen asennusta. Kovimpia iskuja vastaanottavat alimmat kulutusosarivit valoi Metson Tampereen valimo erikoislujasta valkovaluraudasta.

Seisokin käynnistyttyä syyskuussa vanhat runkovalut nostettiin paikoiltaan. Osien painavuudesta johtuvaa työn vaativuutta kuvaa se, että pelkästään yli 60 tonnia painavan ylärungon liikutteluun tarvittiin kaksi järeää ajoneuvonosturia ja kaksi lavettiautoa.

Uuden murskaimen odotetaan pienentävän apatiittimalmia Siilinjärvellä ainakin seuraavat 30 vuotta, eli vähintään vuoteen 2043. Esikara on tositoimissa jatkuvassa, yli viikonloput ulottuvassa kolmivuorotyössä. Vuoden aikana on suunniteltu vain yksi viikon kestävä huoltoseisokki.

JK

Lue seuraavaksi