Uutiset

Työkoneet

Witraktorin Siirosesta Caterpillarin sertifioitu käyttökouluttaja

Keväällä 2009 Siironen sai kutsun kokeisiin ja kesäkuussa viime vuonna läpäisi kokeen tuotelinjat hyväksyttävästi. Siihen kuuluivat seuraavat konetyypit; pyöräkuormain, kaivukone, puskukone, dumpperi ja kiviauto. Valmistajan antamaa tietotaitoa välitetään asiakkaille koulutuksen muodossa.

”Suomessa maarakentajien ammattitaito on korkeaa luokkaa. Asioita voi kuitenkin katsoa eri näkökulmasta ulkopuolisen silmin. Näin työskentelytavoissa voi joskus nähdä tarpeita muutokseen.”

”Koulutuksessa käytiin läpi koneitten tekniikkaa, hallintalaitteet, konetyypit ja mallit, työparien muodostaminen sekä koneella työskentely. Edelleen käsiteltäviä aiheita ovat turvallisuus, tehokkuus, oikeaoppinen käyttö, päivittäiset tarkistukset ja kuljettajan työhön kuuluvat huollot”, kertoo Siironen.

Kovin moni ei vielä ole suorittanut sertifikaattia. Suomessa ei ole muita ja Euroopassa, Afrikassa ja Lähi-idässä on viisi vastaavaa sertifioitua kouluttajaa.

”Koulutuksen suorittaminen lisää luottamusta myös valmistajalta minuun päin. Sertifikaatin myötä luottamus kykyyn auttaa asiakkaita tarpeen vaatiessa on kasvanut. Sekä Caterpillar että Witraktor pitävät tärkeänä tarjota asiakkaille myös koulutusta käytön osalta. Ja ilokseni olen viimeaikoina huomannut koulutuksen tarpeen ja arvostuksen kasvaneen asiakkaittenkin keskuudessa”, tiivistää Siironen.

Turvallisuus ennen kaikkea

”Sertifikaattiin tähtäävä koe kesti neljä päivää. Konemalleja ei ilmoitettu etukäteen ainoastaan tuotelinjat. Koetilannetta arvioi aina vähintään kaksi kouluttajaa. Turvallisuusasioita painotettiin kokeessa erittäin paljon. Teoriaosuudessa niitä kysyttiin sekä huomioitiin myös työnäytteessä. Jo yhdestä turvallisuusvirheestä oli tullut lippu kotiin. Lisäksi teoriakokeessa kysyttiin koneen päivittäisistä tarkistuksista, koneen käyttöön liittyvistä teknisistä asioista, hallintalaitteista, oikeista toimenpiteistä erilaisissa työskentelytilanteissa sekä siitä, miten toimia mahdollisessa vaaratilanteissa. Lisäksi piti osata koneen visuaalinen perehdytys; päivittäiset tarkistukset, turvallisuus ja kuljettajan huoltotoimenpiteet, hallintalaitteet ja niiden ominaisuudet sekä oikea tekniikka työskentelyssä. Työnäytteessä piti suorittaa annettu työtehtävä hyväksytysti”, tiivistää Siironen testattuja asioita.

Sertifikaatin tiimoilta oppimiaan asioita Siironen siis välittää Suomessa Witraktorin asiakkaille.

”Koneen luovutuksen yhteydessä annettavassa perehdytyksessä käydään läpi koneen päivittäiset tarkistukset ja huoltotoimenpiteet huolto- ja kunnossapitokustannusten minimoimiseksi. Koneen tekniikkaan tutustutaan jonkin verran ja käydään läpi muita tärkeitä konekohtaisia asioita kuljettajan näkökulmasta. Tämän lisäksi minusta tulee yhteyshenkilö kuljettajan ja Witraktorin välille, kun kysymys on koneitten käytöstä. Lastaus- ja työskentelytekniikka koulutuksessa on olemassa perusrakenne, jota muokataan tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeisiin sopivaksi”, tiivistää Siironen koulutuksen pääsisältöä.

” Lastaus- ja työskentelytekniikka koulutuksissa pääpaino on tuottavuuden ja kannattavuuden tehostamisessa. Sekunneista kertyy tunteja, päivistä ilman korjauskustannuksia kertyy kuukausia ja desilitran polttoainesäästöstä kertyy ajan oloon litroja. Kun kaikki muruset kerätään kasaan, kertyy niistä vuositasolla mittava säästö.”

”Koulutuksissa on tähän asti ollut varsin rento meininki. Ja yleensä se avaa kuljettajienkin silmät arvioimaan omia työtottumuksia.

Siironen muistuttaa lopuksi, että koulutuspalvelu on kaikkien maarakentajien saatavissa, konemerkistä tai -tyypistä riippumatta. Pienetkin yritykset voivat käyttää palveluja. Koulutuksen tarve ja toteutus ei ole yrityksen koosta tai toimialasta riippuvainen. Ohjelmassa on myös turvallisuuskoulutuksia, nimenomaan kuljettajille suunnattuja. Cat kouluttaa Siirosta vielä jatkossakin.

Lue seuraavaksi