Uutiset

Työkoneet

Witraktor kouluttaa

Nyt koulutusohjelma laajenee kaikkien koulutuksesta kiinnostuvien saataville konemerkistä riippumatta, mm. lastaus- ja työskentelykoulutusta. Käyttökouluttaja Timo Siirosen räätälöimällä koulutuspaketilla pyritään herättämään keskustelua ja ajatuksia siitä, ovatko käytössä olevat työmenetelmät kaikkein tuottavimpia ja taloudellisimpia? Ja onko kaikki turvallisuusnäkökohdat otettu huomioon?

Tähän asti koulutusta on annettu siis vain Cat-koneiden omistajille ja käyttäjille. Tarpeen mukaan työkohteessakin järjestetyssä koulutuksessa on tutustuttu koneiden hallintalaitteisiin ja huoltokohteisiin. Peruskoulutuksen teoriaosuus sisältää lastausta, kaivua, tasausta ym. maarakennustyötä.

”Mahdolliset puutteet ja poikkeavat työmenetelmät pyritään myös kartoittamaan tutustumalla etukäteen asiakkaan työkohteeseen. Koulutuksessa otetaan sitten esille parannusta vaativat asiat. Kaiken kaikkiaan opetuksen sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toivomusten mukaisesti”, aloittaa Siironen

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää ja motivoida kuljettaja päivittäisiin tarkistuksiin ja huoltoihin. Näin huolto- ja kunnossapitokustannukset minimoituvat. Kuljettaja perehdytetään koneen oikeisiin työtekniikoihin maksimaalisen tuoton saamiseksi, turvallisuutta kuitenkaan unohtamatta.

Hartikaisella autokoulutusta

Siirosen vetämään koulutukseen Siilinjärven fosfaattikaivoksella osallistui toukokuussa kolme ryhmää, jotka koostuivat E.Hartikainen Oy:n kuljettajista. Yhteensä 45 henkilöä osallistui koulutukseen, jossa kuljettajat perehdytettiin Caterpillar 777 maansiirtoauton työskentelytekniikkaan ja hallintaan.

”Koulutuksessa pohdittiin myös mitkä seikat vaikuttavat taloudellisuuteen, tuottavuuteen ja turvallisuuteen. Teoriaosuus kesti kolmisen tuntia. Koulutuksessa tärkeää on myös koulutettavien aktiivisuus ottaa kantaa asioihin”, kertoo Siironen.

”Oppilailta saatu palaute oli positiivista. Kun kerron aluksi olevani entinen kuljettaja itsekin, niin yhteinen kieli löytyy sen jälkeen helposti. Tälläkin kertaa joukossa oli vahvan ammattitaidon omaavia kuljettajia, mutta myöskin uran alkuvaiheessa olevia. Ammattimiehet tukevat koulutuksiani ja näyttävät esimerkkiä kokemattomille. Esimerkein, kuvien ja videoitten kautta kuljettajat tajuavat, että pienistä parannuksista kertyy vuositasolla isot säästöt. Asiasta oltiin yksimielisiä.”

Siironen omaa siis vahvan kuljettajataustan ja työhistoriasta on apua koulutustöissäkin. Witraktorin oma koulutus on kartuttanut taitoja koneitten tekniikan osalta. Tämän lisäksi mies on suorittanut Caterpillarin 1, 2, 3 -tason käyttökouluttajan opinnot. Kesäkuussa onkin edessä viisi päivää kestävä loppukoe näitten koulutusten osalta. Tavoitteena Catin sertifikaatti.

”Caterpillar on erittäin aktiivinen kouluttamisessa. Loppukäyttäjälle halutaan antaa kaikki mahdollinen tieto koneesta, työskentelytavoista ym. Se on kaikkien osapuolien edun mukaista,” tietää Siironen.

”Ajoittain keskusteluissa kuljettajien kanssa tulee esille, että pitäisi olla aktiivisempi muuttamaan työmenetelmiä heti, jos työmaaolosuhteet sen sallivat. Omaa työtä tehdessä on usein opittu tietty kaava ja kynnys muuttaa työtekniikkaa koetaan joskus liian suureksi. Kuljettajalla on kuitenkin suuri rooli ja vastuu. Koneet ovat tänään kalliita ja niitten tuottavuus olisi pidettävä koko ajan maksimissa.

Kuljettajilta siis vaaditaan erittäin hyvää ammattitaitoa, jota kannattaa ylläpitää ja parantaa kouluttautumalla. Saan myös palautetta kuljettajilta. Se on arvokasta informaatiota välitettäväksi valmistajalle”, lopettaa Siironen.

Yksi koulutukseen osallistuneista kuljettajista on 30 vuotta Hartikaisella töitä tehnyt tuusniemeläinen Erkki Ahonen (59 v). Mies ajaa kaivoksella maansiirtoautoa ja välillä kaivukonettakin.

”Koulutus oli ihan asiallinen juttu. Välillä on hyvä virkistää vähän muistia. Tällaiselle vanhalle ketulle asiat oli pääosin tuttuja. Näkisin suurimman hyödyn koulutuksesta tulevan nuorille kuljettajille, joille esimerkiksi päivittäisiä ja viikottaisia huoltoja on hyvä tehdä tutuksi ja korostaa niitten tärkeyttä. Oppeja saa sitten hyödyntää malmi- ja raakkurallissa, joka täällä Siilinjärvellä pyörii edelleen kolmessa vuorossa”, kertoo Ahonen.

Lue seuraavaksi