Uutiset

Työkoneet

Wille päivitti yläpäänsä

Wihuri-konserniin kuuluva Vilakone Oy toi markkinoille uusilla Cat-moottoreilla päivitetyt taajamatraktorimallit. Ensiesittelynsä ne saivat Loimaalla tiistaina 13.1.2015. Ulkoisesti uutuudet 665 ja 865 eivät juurikaan poikkea vanhoista malleista 655 ja 855. Oleellisimmat muutokset kätkeytyvät konepeiton alle.  Sinne on asennettu nimittäin uudet Stage IIIB -dieselmoottorit, joiden päästöt alittavat normit pakokaasujen takaisinkierrätyksen (EGR) sekä huoltovapaan partikkelisuodattimen (DOC+DPF) avulla.

Stage IV-vaihehan on astunut jo voimaan yli 75 kilowatin teholuokassa, mutta joustosäännön avulla voidaan Stage IIIB-moottorit varastosta käyttää loppuun. Stage IV-version Wille-koneita voidaan odottaa markkinoille ensi vuoden lopulla.

”Ympäristöarvot on otettava huomioon yhä enenevissä määrin myös koneita rakennettaessa. Vastuun kantaminen ympäristöstä kuuluu niin konevalmistajille kuin niiden käyttäjillekin. Me olemme panostaneet juuri tähän asiaan niin valmistusprosesseissa kuin valmiissa tuotteissa”, aloittaa Vilakoneen toimitusjohtaja Juha Kumlander.

”Olemme edelleen kotimainen valmistaja, joka pystyy nopeisiin varaosa- ja huoltotoimituksiin laajan verkoston kautta. Willen kotimaisuusaste on korkea, emmekä ole lähteneet siirtämään valmistusta edullisempien työvoimakustannusten maihin. Laatu pidetään korkealla omalla tehtaalla ja myös alihankkijoilla, jotka sijaitsevat tässä lähellä. Työllistämme omalla tehtaalla suoraan 135 henkeä ja alihankkijoiden kautta luku nousee noin 200:aan.”

Loimaan tehtaan kapasiteetti on 400 konetta vuodessa ja viime vuonna päästiin noin 350 koneeseen ja 31 miljoonan euron liikevaihtoon. Suomeen valmistetuista koneista rekisteröitiin 102 kappaletta eli vientiin menee yli 70 prosenttia tuotannosta.

”Yritämme omalta osaltamme huolehtia Suomen viennin kasvusta ja etsimme aktiivisesti uusia asiakkaita ja jälleenmyyjiä maailmalta. Pohjois-Amerikka on nousussa ja Kanadaan olemme myyneet jo muutaman vuoden ajan useita koneita. Siellä runko-ohjaus on uutta, sillä talvikunnossapidosta huolehtivan kaluston taso ei ole skandinaavisella tasolla”, jatkaa Kumlander. ”Venäjälle olemme myyneet myös paljon koneita. Nyt tilanne on Ukrainan kriisin ja ruplan heikon kurssin takia ongelmallinen, mutta uskon sinnekin joitain koneita tänä vuonna menevän.”

Koko kappalemääräisestä tuotannosta noin 30 prosenttia omaava Wille 655 on aina ollut yksi Vilakoneen volyymikokoluokista. Noin 5400 kiloa painava 665 jatkaa siitä, mihin haluttu 655 jäi. Sen akseliväli on kasvanut 35 ja on nyt 2315 millimetriä.

Tämä on tuonut lisää vakautta ajamiseen sekä parantanut kaatokuormaa. Se yhdessä hydrauliikan työpaineen korotuksen kanssa ovat lisänneet myös hieman kuormaajan nostovoimia. Säätyvätilavuuksinen ja edelleen kaksipiirinen hydrauliikka on koneessa nyt vakiona. Toisen piirin pumppu on vanhaan tapaan ”kiinteätilavuuksinen.

Wille 655:n moottorina on Catin nelisylinterinen C3.4B. Tehoa on pudotettu 83 kilowattiin. Yli 10 kilowattia laskenut moottoriteho ei ole Vilakoneen mukaan kuitenkaan heikentänyt koneen suorituskykyä tai ominaisuuksia millään tavalla.

”Olemme nostaneet dieselmoottorin kuormitusasteprosenttia pykälää ylemmäs. Näin polttoaineen kulutus ja hyötysuhde menevät paremmalle alueelle. Polttoaineen kulutushan on minimissään silloin, kun moottorista otetaan täyttä momenttia. Tähän ei kuitenkaan koskaan päästä, sillä työtilanteen vaihtelevuus muuttaa kuormitusta. Kuormitusastetta muuttamalla sekä uuden moottoriteknologian avulla säästetään polttoainetta 10-15 prosenttia edelliseen malliin verrattuna”, lupaa tuotekehitysjohtaja Kimmo Suominen uutta moottoriratkaisua esitellessään.

Kimmon mukaan alentuneet käyttökustannukset hyvittävät IIIB-moottorin korkeammat hankintakustannukset takaisin nopeammalla aikataululla.

Tyypillisesti taajamakoneiden dieselmoottorieden keskimääräinen kuormitusaste on alle 50 prosenttia. Tällä kuormitusasteella dieselien hyötysuhde ei ole kovin hyvä. Moottoritehon pienentäminen nostaa saman tehoisen työskentelyn kuormitusastetta, jolloin moottorin käytännön hyötysuhde paranee.

”Uuden sukupolven moottorien vääntömomentti on hyvä jo alhaisella kierrosluvulla, mikä mahdollistaa täysien tuottojen ja paineiden hyödyntämisen. Isommassa mallissa 865 teholukema on pysynyt kutakuinkin ennallaan 855-malliin verrattuna eli on 98 kilowattia. Moottorina on nelisylinterinen Cat C4.4.”, jatkaa Suominen.

Ohjaamo on molemmissa uusissa malleissa sama. Sisätilaa on pystytty hieman lisäämään vehoiluja optimoimalla ja uusimalla. Etenkin lumitöissä erittäin tärkeä takanäkyväisyys on pystytty pitämään ennallaan, vaikka konepeiton alle on jouduttu lisäämään komponentteja.

Etunäkyväisyys on kohentunut, sillä etukonsolia on pystytty laskemaan alaspäin.

Radio on siirretty ohjaamon kattoon ja automaatti-ilmastoinnin lauhdutinkenno löytyy nyt ohjaamon takaseinästä.

Danfossin valmistama viiden tuuman värinäyttö on uusi.

”Uuden näytön kautta pystymme tarjoamaan paljon informaatiota kuljettajalle muun muassa työhydrauliikan paineista ja eri lämpötiloista. Kuljettajan ei konetta käyttääkseen tarvitse kuitenkaan erityisesti kouluttautua, sillä kaikki koneen toimintoja ohjataan edelleen katkaisimilla ja joystickin avulla – ei näytöstä. Olemme pitäneet kiinni tästä vanhasta perinteestä, jotta kuljettajien vaihtuessa koneella ajo olisi mahdollisimman helppo oppia”, jatkaa Suominen koneen hallinnasta.

Kuljettajan ei myöskään tarvitse olla tietoinen partikkelisuodattimen regeneroinnista. Tämä tapahtuu automaattisesti ja työskentelyä voi jatkaa normaaliin tapaan. Partikkelisuodatin on myös huoltovapaa ja sen lasketaan kestävän koko moottorin eliniän.

Stage IIIB-moottorit tullaan joustosäännön antamin valtuuksin käyttämään loppuun ennen kuin siirrytään Stage IV-vaiheeseen. Kappalemäärään sidotun vaiheen aikataulu on paljolti kiinni siitä, miten kauppa käy.

”Tämä päästörajoitusten aikataulu on haastava kaikin tavoin. Muutokset maksavat paljon ja ennen seuraavaa vaihetta pitäisi koneita saada myytyäkin tuotekehityseurojen kattamiseksi. Meillä siirtymävaihe nelosvaiheeseen kestää niin kauan, kuin vanhoja moottoreita hyllyssä on. Urea ja AdBlue tulee myös taajamakoneisiin seuraavassa vaiheessa ja tilaa peltien alla tarvitaan taas lisää. Willen tyyppisessä koneessa takakonepeitto ei saisi nousta, kun sen päälle asennetaan eri työalaitteita”, valottaa toimitusjohtaja tulevaisuutta.

”IV-vaihe ei olekaan moottorin vaihtamista koneeseen vaan koneen vaihtamista moottorin ympärille. Koneiden koko tulee väkisin kasvamaan”, ennustaa Suominen.

”Uuden moottoriteknologian käyttöönotto lisää aina koneiden rakentamiskustannuksia. Pyrimme kompensoimaan hintojen korotuspaineita satsaamalla esimerkiksi tuotannon tehostamiseen.  Ympäristöasiat alkavat olla jo tapetilla useilla asiakkaillakin ja käyttöön halutaan mahdollisimman ”puhtaita” koneita. Jatkossa nämä asiat saattavat vaikuttaa vaikka julkishallinnon kriteerien laatupisteytykseen urakoitsijaa haettaessa”, lopettaa Kumlander.

Lue lisää Wille-koneista Konepörssistä 2/2015 (ilmestyy 5.2.2014).

Lue seuraavaksi