Uutiset

Työkoneet

Vuosaaren satamalle Vuoden 2009 Logistiikkahanke -palkinto

Vuosaaren satamahanke on näyttö logistiikan merkityksestä ja mahdollisuuksista. Sen menestyksekäs toteuttaminen on myös merkittävällä tavalla lisännyt kansalaisten myönteistä tietoa ja ymmärrystä logistiikasta.

Vuosaaren sataman ja sen liikenneyhteyksien vaikutuksia ympäristöön on arvioitu erityisen laajalti. Lainsäädännöllisten arviointiprosessien lisäksi on tehty useita erillisselvityksiä, joiden tulokset ovat muokanneet kokonaisuutta. Satamahankkeen mahdollisia haittoja ympäristöön on pyritty jatkuvasti poistamaan tai lieventämään. Käynnissä olevat vesistön, kalaston, linnuston, kasvillisuuden, sekä pinta- ja pohjaveden seurannat todentavat myös sataman toiminnan vaikutuksia ympäristöön.

Vuosaari on nykyaikainen satama, joka palvelee koko maata. Keskeinen sijainti, yhteydet päätie- ja rataverkkoon sekä tiheät laivayhteydet Keski-Euroopan satamiin luovat tehokkaan reitin Suomen ulkomaankaupan tarpeisiin. Suuryksikköliikenteeseen erikoistuneena satamana Vuosaari vastaa kansainvälisen logistiikan tarpeisiin. Vuosaaren läpivirtaukseen perustuvan toimintaperiaatteen ansiosta muun muassa konttikuljetusten määrää on mahdollista voimakkaasti kasvattaa.

Vuosaaren satama

Suljetun satama-alueen koko on 150 ha, josta 90 ha on merestä täytettyä uutta aluetta. Konttilaituria satamassa on 2 x 750 metriä ja ro-ro paikkoja 15 kpl. Alueella toimivat operaattorit ovat Finnsteve Oy, Multi-Link Terminals Oy sekä Steveco Oy. Työpaikkoja satama tarjoaa noin 1500.

Suomen Logistiikkafoorum

Suomen Logistiikkafoorumin tarkoituksena on edistää Suomen kilpailukykyä tukevaa logistiikan ja logistiikkaverkkojen kehittämistä palkitsemalla alan osaajia. Vuoden Logistiikkahanke -tunnustus myönnetään joko logistiikan korkeatasoisesta, monipuolisesta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä tai konkreettisesta, toiminnallista ja taloudellista hyötyä tuottavasta ja uutta luovasta logistiikan kehittämishankkeesta ja/tai tutkimuksesta. Tunnustus on myönnetty vuodesta 1994 lähtien. Suomen Logistiikkafoorumiin kuuluvat Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiö (LTES) ja Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry (www.logy.fi).

Lue seuraavaksi