Uutiset

Työkoneet

Vuorovaikutteinen työ uuteen aikaan

Metallituote- ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä FIMECC Oy ja vuorovaikutteisten työtapojen kehittämisyhtiö Ideascout Oy yhdistävät voimansa yhteisöllisen työskentelyn lisäämiseksi ja kehittämiseksi. Tampereen Hervantaan rakennetussa uudessa Spark-tilassa voi kokeilla erilaisia ryhmätyömenetelmiä joko omin voimin tai Ideascoutin ja FIMECC:n avulla. Yhteistyön konkreettisena ilmentymänä FIMECC Factory muuttaa uuteen Spark-tilaan.

”Meillä on paljon uusia ohjelmia ja toimijoita mukana. Nyt laitamme hyvän vastaanoton saaneen FIMECC Factory -toimintamallin kanssa uuden vaihteen silmään. Kun teollisuus keskittää teollisen internetin luomista ohjelmiimme, meidän pitää vastata tähän toimintatapoja uudistamalla”, toteaa FIMECC Oy:n teknologiajohtaja Kalle Kantola.

”Ideascoutin osallistava kehitystyö ja toimintatapa on osoittanut voimansa – tuloksia syntyy nopeasti ja kustannustehokkaasti. Esimerkiksi 3D-tulostus on ideascoutin hallitsema sovellusalue, jossa uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen vaatii monialaisen osaamisen luovaa yhdistämistä. Spark tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön ja osaajat tulokselliseen työskentelyyn”, kertoo Pekka Ketola Ideascoutista.

FIMECC:llä on käynnissä kahdeksan laajaa tutkimusohjelmaa ja kaksi uutta on valmisteilla. FIMECC:n ohjelmissa on mukana yli 160 organisaatiota. Osallistujayrityksistä yli puolet on pk-sektorilta. FIMECC perustettiin vuonna 2008, ensimmäiset tutkimusohjelmat käynnistettiin 2009 ja tällä hetkellä ohjelmakanta on jo 430 M€. Ohjelmissa kehitetään avoimen innovoinnin ympäristöä ja tuotantoverkostojen johtamismenetelmiä, luodaan nykyistä kevyempiä ja kestävämpiä materiaaleja sekä vähennetään prosessien ja laitteiden energiankulutusta. Toiminta on avointa ja kaikki relevanttia tutkimus- ja kehitystoimintaa harjoittavat organisaatiot ovat tervetulleita mukaan. FIMECC Factoryt sijaitsevat Aachenissa, Tampereella ja Turussa ja ne ovat virtuaalisesti toisiinsa yhdistettyjä.

Ideascout on kansainvälisesti toimiva osallistavan kehityksen tienraivaaja, joka tuottaa tehokkaita ja nopeita tuote- ja palvelukehitysprojekteja asiakkaiden tarpeisiin. Asiakkaina ovat mm. pk-yritykset, keksijät, julkiset organisaatiot ja innovaatioyhteisöt. Projekteissa hyödynnetään osallistujien omaa huippuosaamista, jota täydennetään tarvittaessa kansainvälisillä edelläkävijöillä. Tyypillisiä tuotoksia ovat uudet tuotteet ja palvelut, liiketoimintamahdollisuuksien kirkastaminen ja nopeat kokeilut. Ideascout tavoittelee maailman suurimpia mahdollisuuksia, joita tällä hetkellä ovat esimerkiksi 3D-tulostuksen sovellukset, kestävän kehityksen kulkuneuvoratkaisut ja älykkäät tilasuunnitteluprosessit. Ideascoutin pääkonttori sijaitsee Sparkissa.

Lue seuraavaksi