Uutiset

Työkoneet

Vuoden Työmaa 2021

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n laajennus- ja muutoshanke on Vuoden Työmaa 2021

Allianssimallilla toteutettu terminaali 2:n laajennus- ja muutoshanke palkittiin Rakennuslehden Vuoden Työmaa -kilpailussa ykköspalkinnolla. Työmaan keskeisiksi vahvuuksiksi nousivat onnistuminen vaativassa hankkeessa ja kaikissa allianssille asetetuissa tavoitteissa myös allianssin sisäisessä yhteistyössä, joka luo pohjan koko hankkeen onnistumiselle. Terminaali 2:n laajennus- ja muutoshankkeen allianssiin kuuluvat SRV ja Finavia sekä Arkkitehtitoimisto ALA, Arkkitehtitoimisto HKP ja Ramboll Finland.

SRV on päätoteuttajana vastannut terminaali 2:n allianssin johtamisesta. Yhteistyön perustana ovat olleet yhteiset toimintamallit ja pelisäännöt. ”Terminaali 2:n allianssi vahvistaa SRV:n osaamista ja kokemusta yhteistoiminnallisten projektien johtamisessa. Laajennuksen ollessa nyt valmis, on hienoa todeta, että olemme onnistuneet ja matka on ollut innostava. Allianssin työskentely on oppimisprosessi, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen, hukan poistamiseen ja mukana olevien asiantuntijoiden arvostamiseen”, kertoo yksikönjohtaja Ossi Inkilä SRV:ltä.

Vuoden Työmaa -kilpailun raati kertoo arvostaneensa erityisesti työmaan lean-periaatteiden mukaista toimintaa, joka näkyi kehitysmyönteisyytenä sekä haluna oppia ja parantaa toimintaa. Raati arvosti sitä, että työmaalla olivat käytössä hankkeen johtamisen ja rakentamisen modernit työkalut ja menetelmät, ja raadin mielestä tietomalleja hyödynnettiin monipuolisesti. Raati nosti esille myös työmaan onnistumisen asiakkaan asettamissa vaativissa aikataulu-, kustannus- ja laatutavoitteissa sekä ympäristötavoitteiden huomioimisessa.  

Terminaali 2:n laajennus- ja muutoshankeen työmaapäällikkö Jukka Nikkolalle Vuoden Työmaa -kilpailun voitto tuli nyt viidettä kertaa peräkkäin. ”Tietomallit ovat olleet tärkeässä roolissa tässä hankkeessa. Ajat muuttuvat, ja myös meidän on muututtava. Minusta on tärkeää pyrkiä olemaan aina eturintamassa soveltamassa uusia käytäntöjä”, kertoo työmaapäällikkö Jukka Nikkola.

Tietomalleilla onkin ollut tärkeä rooli allianssin yhteistyössä, suunnittelun visualisoinnissa loppukäyttäjille sekä eri suunnittelualojen ja aliurakoitsijoiden yhteistyössä koko suunnitteluprosessin ajan. Tehokas tiedonhallinta on ollut välttämätöntä, kun kohteessa on useita eri suunnittelualoja ja yli 400 osamallia: allianssin 500 hengen vahvuinen asiantuntijajoukko on tehnyt työtään yhteensä 414 tietomallia apunaan käyttäen. Työmaa jaettiin yli 250:een tahtialueeseen, joista jokainen oli keskenään erilainen. Tahtituotannon toteuttaminen näin monimuotoisessa kohteessa ja siinä onnistuminen ovat edellyttäneet tietomallin laajaa käyttöä.

Allianssissa päätöksenteko on tuotu mahdollisimman lähelle asiasta parhaiten tietäviä asiantuntijoita. Eri ryhmillä on samalla sekä mahdollisuus että myös velvollisuus tehdä omaa vastuualuettaan koskevat päätökset. ”Ehdottoman tärkeää etenkin hankkeen alussa oli valmentaa hankkeen avainhenkilöstö mahdollisimman hyvin toteutusmuodon edellyttämiin työskentelytapoihin. Tässä työssä on auttanut se, että hankkeen käytössä on ollut täysiaikainen yhteinen työskentelytila, Big Room”, Inkilä toteaa.

Ympäristöystävällisyys on hankkeen aikana noussut erittäin tärkeäksi osaksi rakentamista ja hankkeessa on panostettu siihen erityisen paljon. Hankinnan kriteereissä on painotettu toimijoita, joilla on sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä ja tuotteita, joilla on standardin mukainen ympäristöseloste ja sertifioitu todistus materiaalin vastuullisesta tuotantoketjusta. Laajennus sertifioidaan BREEAM-ympäristöjärjestelmän mukaan sekä suunnittelun että toteutuksen osalta.

”Finavian yli miljardin euron investointiohjelman tavoitteena on vahvistaa Helsinki-Vantaan asemaa merkittävänä Euroopan ja Aasian välisen lentoliikenteen solmukohtana. Keskeisellä sijalla allianssikumppanien yhteistyössä on tukea sujuvan ja mutkattoman asiakaskokemuksen ja ympäristöarvojen toteutumista”, sanoo Finavian projektijohtaja Martti Nurminen.

Hankkeesta lyhyesti:

Allianssin työ jatkuu vielä, sillä SRV toteuttaa yhdessä muiden allianssin osapuolten kanssa Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n laajennus- ja muutoshankkeen kahdessa osassa. Uudisrakennuksen ja remontoitavan alan laajuus on yhteensä 75 000 neliömetriä, josta laajennuksen osuus on noin 40 000 neliömetriä.

Nyt Terminaali 2:n edustalle valmistunut laajennusosa on uudenlainen lentomatkustajia palveleva alue, jossa sijaitsevat uusi lähtöselvitys, turvatarkastus, matkatavaroiden luovutus ja matkustajien vastaanottoalue. Laajennukseen kuuluu myös eri liikennemuodot yhdistävä matkakeskus. Tilojen ja palveluiden käyttöönotto tapahtuu useassa eri vaiheessa.

Allianssiosapuolet allekirjoittivat toteutusvaiheen sopimuksen Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n muutoshankkeen käynnistämisestä tämän vuoden elokuussa. Muutostöiden on määrä valmistua vuoden 2023 aikana, jolloin nykyinen terminaali 2 on peruskorjattu ja tulo- ja lähtöhallit on liitetty osaksi Schengen-porttialuetta.

Lue seuraavaksi