Uutiset

Työkoneet

VTT kehittää biovaihtoehtoa styroksille

VTT on kehittämässä vaahdotetusta, biopohjaisesta PLA-biomuovista edullisen ja ympäristöä säästävän vaihtoehdon styroksille. (Kuva: Antonin Halas)

Kevyt pakkaus- ja eristemateriaali styroksi eli EPS-polystyreeni on maailmanlaajuinen jäteongelma. VTT on kehittämässä vaahdotetusta, biopohjaisesta PLA-biomuovista edullisen ja ympäristöä säästävän vaihtoehdon styroksille.

Styroksia eli EPS-polystyreeniä tuotetaan 5−6 miljoonaa tonnia vuodessa. Maailmalla tämä luonnossa hajoamaton materiaali päätyy yleensä kaatopaikoille tai hävitetään polttamalla, jolloin syntyy terveydelle haitallisia yhdisteitä.

PLA (polylaktidi) on uusiutuvista raaka-aineista maitohapon avulla valmistettu biomuovi. VTT tutkii menetelmiä, joissa biopohjainen muovi vaahdotetaan helmiksi ja niistä edelleen esimerkiksi eristelevyiksi käyttäen EPS:n valmistusprosesseille tyypillisiä menetelmiä.

Biomuovin paisuttaminen vaahdottamalla toteutetaan ympäristöä säästäen hiilidioksidin avulla. Tiheydeltään ja lämmöneristysominaisuuksiltaan uusi biomateriaali vastaa styroksia. VTT:n kehitystyö on tarkoitus viedä lähemmäksi teollista prosessointia ja siirtää laboratorioasteelta koetehdasvaiheeseen. Tähän kehitystyöhön haetaan mukaan alalla toimivia yrityksiä.

Markkinoilla on jo styroksia vastaavia PLA-tuotteita, mutta niiden ongelmana on korkea hinta. Tähän VTT:n hakee yhdessä alan yritysten kanssa uusia, tehokkaampia tuotantomenetelmiä, jotka antavat mahdollisuuksia edullisten tuotteiden valmistukseen.

VTT kehittää PLA:lle myös suulakepuristukseen perustuvaa prosessia korvaamaan polystyreenin käyttöä esimerkiksi liikenteen ja pakkausteollisuuden sovelluksissa.

Lue seuraavaksi