Uutiset

Työkoneet

Vt 8:n rakennustyöt käynnistyvät Pyhäjoella

Valtatie 8:n parannustyöt Pyhäjoen ja Raahen välisellä tieosuudella ovat alkaneet. Parannustöillä sujuvoitetaan liikennettä, parannetaan vilkkaan tieosuuden liikenneturvallisuutta sekä helpotetaan raskaan liikenteen liikkumista. Urakoitsijana on urakkakilpailun voittanut Skanska Infra Oy.

Valtatie 8:n pohjoisen osan parannustyöt käynnistyvät hankkeen ensimmäisen urakan töillä Pyhäjoen kohdalla.

Työt painottuvat alkuvaiheessa kevyen liikenteen väylien rakentamiseen Hanhikiven ja Pyhäjoen välille. Keväällä työohjelmassa on mm. levennys-, liittymä- ja siltatöitä sekä tievalaistuksen parantamista. Lisäksi Hanhikiven kohdalle rakennetaan uusi liittymä.

Liikenneviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilän mukaan tietyöt tuovat mukanaan myös muuttuvia liikennejärjestelyjä.

”Urakan merkittävin kohde on Pyhäjoen ylittävien vesistösiltojen uusiminen, joka aiheuttaa kiertotiejärjestelyjä. Lisäksi parannetaan valtatien liittymiä ja kevyen liikenteen järjestelyitä. Toimenpiteillä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Urakka valmistuu pääosin syksyllä 2016”, Päkkilä kertoo.

Pääurakoitsija Skanska Infran työpäällikkö Jouko Aaramaan mukaan tietyöt viedään läpi niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa alueen asukkaille, liikenteelle ja ympäristölle. Lisäksi poikkeusjärjestelyistä pyritään tiedottamaan mahdollisimman kattavasti etukäteen.

Tietyöt ovat osa Vt8:n perusparannusta välillä Pyhäjoki-Liminka. Tieosuuden yhteenlasketut korjauskustannukset ovat noin 30 miljoonaa euroa. Hanke on jaettu kolmeen osaurakkaan, joista tämä on ensimmäinen Liikenneviraston rakennuttama. Seuraava urakka koostuu Raahe-Liminka -välin parannustöistä, jotka käynnistyvät urakkakilpailun jälkeen maalis-huhtikuussa.

Pyhäjoella työt  painottuvat kevyen liikenteen väyliin ja valtatien 8 siltojen ja tiejärjestelyjen osalta kevättulvien jälkeen. Työt valmistuvat pääosin 2016 ja viimeistelyt vuonna 2017. Raahen ja Limingan välillä työt käynnistyvät kesällä 2016 ja  valmistuvat 2017. OP.

Lue seuraavaksi