Uutiset

Työkoneet

Vt 12 Tillola–Keltti: Tietyöt ovat alkaneet

Vt 12 Tillola-Keltti -hankealueella on aloitettu rakennustyöt maanantaina 4. kesäkuuta. Työt alkoivat rinnakkaistien rakentamisella ja siltatöiden valmistelulla. Kesäkuun aikana Tillolan ja Keltin välisellä alueella tehtävät työt keskittyvät pääosin hankealueen Iitin Tillolan päähän sekä KymiRingin kohdalle rakennettavan eritasoliittymän eteläiselle puolelle.

Tällä hetkellä Tillolan ja Keltin välisen tiealueen työmaalla tehdään valtatien 12 sivuun tulevaa rinnakkaistietä (M1), sekä siltojen S1 ja S2 valmistelutöitä ja kiertotiejärjestelyjä. Hankealueen alkupäähän, Iitin Tillolaan rakennetaan myöhemmin tänä kesänä alikulkusiltaa sekä KymiRingin eritasoliittymän siltaa. Molempien siltojen kiertotiejärjestelyt ovat parhaillaan työn alla.
”Nyt luomme edellytyksiä sille, että siltoja päästään rakentamaan myöhemmin tänä kesänä”, kertoo rakennusurakoitsijan edustaja Ilkka Kaarakainen Destialta.

Toukokuussa alkaneet puuston ja kantojen poistotyöt jatkuvat edelleen koko hankealueella. Lämmin sää hidasti hieman töiden alkamista. 
”Tarkoitus oli aloittaa työt jo edellisellä viikolla, mutta hellekeli keskeytti työn. Maasto on ollut niin kuivaa, että pääsimme aloittamaan kunnolla vasta tämän viikon alussa”, Kaarakainen kertoo.

Liikenteelle muutokset alkavat näkyä vasta heinäkuussa. Kiertoteiden ja siltojen rakentamiseen liittyvät louhintatyöt aiheuttavat hetkellistä häiriötä tieliikenteelle jo kesäkuussa.
”Louhintojen aikaan voimme joutua pysäyttämään liikenteen hetkellisesti”, Kaarakainen sanoo.

Hankkeen työmaalla työskentelee tässä vaiheessa vielä alle 20 henkilöä, mutta kesän aikana vahvuus tulee kasvamaan merkittävästi.

Hankkeen Facebook-sivuille tästä.

Lue seuraavaksi