Uutiset

Työkoneet

Vt 12 Tillola–Keltti: rakennustyöt alkavat

Valtatie 12:n parantamistyöt käynnistyivät vapun jälkeen puuston poistolla. Liikennevirasto sopi maanantaina 7.5. hankkeen etenemisen yksityiskohdista rakennusurakoitsija Destian kanssa. Sopimuksen myötä urakoitsija pääsee työstämään rakennussuunnitelmat, joita aletaan toteuttaa kesäkuun alusta alkaen. Puuston poistotyöt jatkuvat syksyyn saakka. Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeessa parannetaan valtatieosuuden liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen sujuvuutta noin viiden kilometrin matkalla. 

”Tarkoitus on, että tietyöt liittymineen saadaan valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä, kertoo projektipäällikkö Jetro Matilainen Liikennevirastosta.
”Hankkeessa valtatielle 12 rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus ja sen rinnalle tehdään uusi päällystetty rinnakkaistie. Rinnakkaistien tarkoituksena on varautua häiriötilanteisiin ja parantaa liikenneturvallisuutta. Lisäksi liikenne voidaan ohjata sitä pitkin, jos valtatiellä tapahtuu onnettomuus”, kertoo Matilainen suunnitelmista.

IItin Tillolaan, KymiRing-keskuksen kohdalle tehdään eritasoliittymä. Parannettavat liikenneyhteydet sujuvoittavat suurten yleisötapahtumien turvallista liikennöintiä alueella.  Kouvolan Keltin eritasoliittymän sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan muun muassa rakentamalla uudet, nykyaikaiset rampit.

Valtatien Iitin Tillolan ja Kouvolan Keltin välisellä osuudella on runsaasti teollisuutta. Jakso toimii Lahden ja Kouvolan kaupunkiseutujen työmatkaliikenteen yhteytenä, jota pitkin kulkee päivittäin 7 000–8 000 ajoneuvoa. Liikenteestä raskaan liikenteen osuus on huomattavan suuri, 14 prosenttia kokonaismäärästä.  

Hankkeen kustannusennuste on arvoltaan 17,2 miljoonaa euroa, josta kuntien sekä johto- ja laitevalmistajien osuus on 3,2 miljoonaa euroa. Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,2, eli hankkeeseen investoitava raha saadaan tällä kertoimella yhteiskunnalle takaisin sillä saavutettujen hyötyjen kautta.
    

Lue seuraavaksi