Uutiset

Työkoneet

Voitele oikein! – SKF

Suomi on ollut jo pitkään edelläkävijä teollisuuden ennakoivassa kunnossapidossa. Samainen ajatus vallitsee meillä myös työkone- ja kuljetuspuolella, joissa laiteinvestointien kokonaiskustannuksia pyritään hillitsemään ennakoivilla toimilla. Yksi huolenpidon säännöllinen tehtävä on voitelu, ja nimenomaan rasvavoitelu. Rasva on kuluvaa sorttia, joten sitä pitää saada kohteeseen säännöllisesti. SKF valmistaa ja asentaa laitteita, jotka hoitavat moninaiset tappien, nivelien, ketjujen ja muidenkin kohteiden automaattisen rasvavoitelun.

Suomessa automaattisen rasvavoitelun voidaan katsoa alkaneen toden teolla vuonna 1972, kun Safematic perustettiin. Aluksi järjestelmiä toimitettiin pääasiassa selluloosa- ja paperiteollisuuteen. Myöhemmin tulivat kuvaan mukaan ajoneuvoihin ja työkoneisiin asennettavat järjestelmät. Vuonna 2006 maailmanlaajuinen SKF osti Safematicin voiteluliiketoiminnan. Ajoneuvopuolelta tunnettu Lincoln on kuulunut SKF-konserniin jo vuodesta 2010 alkaen. Lincolnin nimi näkyy edelleen vahvasti SKF:n voitelun markkinoinnissa. SKF:n toiminta jakautuu useaan toiminta- tai tuotealueeseen: laakerit, voitelujärjestelmät, tiivistys, kunnonvalvonta ja palvelut. SKF-konsernin palveluksessa on yli 44 000 henkilöä ja toimintoja 130 maassa.

Voitelupuolella tarjonnan voidaan kiteyttää alkavan rasvapuristimista ja päätyvän aina kokonaisten tehtaiden voitelujärjestelmiin.

SKF:n keskusvoitelujärjestelmä helpottaa työkoneiden kanssa operointia ja pidentää koneen käyttöikää. Vasemmalla näkyvä SKF Multilube -pumppuyksikkö pitää koneen aina hyvissä rasvoissa. Kuvassa Dual-line-järjestelmä.

Oy SKF Ab

Safematin laadukas työ noteerattiin aikanaan SKF:n taholla, ja näin muuramelaisyrityksestä tuli osa maailmanlaajuista konsernia. Tänä päivänä Oy SKF Ab:n henkilöstön määrä Suomessa on noin 160, joista 100 toimii voitelujärjestelmäliiketoiminnassa.

Kentällä asiakasta lähimpänä on jälleenmyyjäverkosto (SKF Lubrication Systems Distributors), joka koostuu itsenäisistä yrittäjistä. Nämä toimivat koko Suomessa. SKF-voitelujärjestelmätuotteiden ja -palveluiden saatavuutta kaikkialla Suomessa ollaan tehostamassa myös lanseeraamalla uutta SKF Service Partners -palvelua muun muassa ajoneuvo- ja työkonepuolelle sekä teollisuuden pieniin tuotantolaitoksiin. Se on tavallaan kuin ”oma lääkäri” -toiminta, jossa asiakasta palvelee oma, vakinainen partneri. Tässä valtakunnallisessa palvelussa kunkin asiakkaan voiteluasioista pitää huolen SKF:n tietotaidolla koulutettu itsenäinen yrittäjä, joka hoitaa voiteluun liittyvät asennukset, huollot ja varaosat. Tavoitteena on tehostaa liikkuvan kaluston käytettävyyttä, tarjota järjestelmien sekä niiden laajennusten asennusta ja parantaa huoltopalvelua koneyrittäjien eduksi.

Näkymä Oy SKF Ab:n tehtaalta Muuramesta.

Valmistus Muuramessa

Isoon konserniin kuulumisen myötä SKF:n Muuramen tehtaan tuotteita myydään kaikkialla maailmassa. Laitos valmistaakin laitteita eri markkinoiden standardien mukaisesti.
”Maailman kaikki voitelualan standardit täyttyvät tuotteissamme”, sanoo SKF:n aluemyyntipäällikkö Sakari Kölli. Muuramen tehdas valmistaa keskusvoitelujärjestelmiä eli arkisemmin rasvareita, öljyvoitelujärjestelmiä, virtausmittareita sekä System 24 -yksipistevoitelupatruunoita.

Rasvareita tehdään teollisuuden ohella siis myös ajoneuvo- ja työkonepuolelle. Muiden tuotteiden käyttökohteet löytyvät lähinnä teollisuudesta. Tosin SKF:n kiertovoitelujärjestelmiä asennetaan säännöllisesti esimerkiksi kivenmurskaimiin. Valmistusta leimaa vahva räätälöinti. Siitä yrityksellä on pitkä kokemus. SKF:n progressiivisia järjestelmätuotteita valmistetaan pääasiassa Saksassa ja Tšekissä.
Voitelujärjestelmien asiakkaita ovat kotimaiset konevalmistajat; muun muassa metsä-, kaivos-, ympäristö- ja maatalouskoneet, kuorma-autot sekä niiden päällirakenteet kuten jätepakkarit.

Yhteistä näille kaikille on niin sanottu ensiasennus eli voitelujärjestelmät asennetaan koneisiin jo niiden valmistuksen yhteydessä. SKF tarjoaa suunnittelupalvelua tapahtuvaksi jo koneen tuotekehityksen yhteydessä. Näin saadaan säästöjä koneen tekovaiheessa ja tietenkin itse koneen käytön aikana hyvin toimivan voitelun muodossa.
Köllin mukaan automaattiset voitelujärjestelmät ovat maailmalla, jopa Keski-Euroopassakin vielä jonkinmoinen uutuusasia, eikä niitä asenneta koneisiin siinä määrin kuin täällä Suomessa. Meillä ennakkohuollon tärkeyttä, myös työkonepuolella, on tunnustettu jo pitkään. Myös Pohjolan vaativat olosuhteet puoltavat tietenkin järjestelmien käyttöä.

Maassamme myytäviin uusiin maarakennuskoneisiin rasvarit asennetaan yleensä Suomessa kone- tai autoliikkeen toimesta. Paljon järjestelmiä asennetaan myös käytettyinä maahan tuotaviin urakointikoneisiin.


Rasvaprässistä koko teollisuuslaitoksen automatisoituun voiteluun.


Myös työturvallisuustekijä

Sakari Kölli korostaa myös keskusvoitelujärjestelmän työturvallisuutta parantavaa ominaisuutta. Rasvauskohteisiin kiipeily jää kokonaan pois, kuten myös puomien tai aisastojen nostot ylös rasvausasentoon. Ylösnostettu kun tulee aina alas, muodostaen onnettomuusriskin.
Varsinainen hyöty saavutetaan kuitenkin aina toimivan voitelun muodossa. Automaattinen voitelujärjestelmä pitää voitelukustannukset kurissa voidellen kohdetta juuri sopivan verran. Ei liian paljon, jolloin rasvaa kuluisi turhaan, eikä liian vähänkään, jolloin seurauksena olisi useimmiten kalliiksi muodostuva konerikko. Niin korjausten muodossa, kuin koneen työstä poissaolona.

Kuorma-autoissa käytetään paineilmatoimisia voitelujärjestelmiä. Niiden etuna on helppo muokattavuus. Esimerkiksi tarpeiden kasvaessa voidaan rasvauspisteiden määrää lisätä pienellä vaivalla.

Vaihtoehtoja on

Liikkuvan kaluston keskusvoitelujärjestelmiä on tarjolla monia eri tyyppejä, vaikkakin päällepäin ei eroa välttämättä havaitse. Vaatimusten myötä myös voitelujärjestelmät ovat kehittyneet ajan saatossa. SKF:n termistössä Single-line-järjestelmä on yksinkertaisin ja jo pitkään käytetty. Suuremmissa maarakennuskoneissa käytetty Dual-line on kehityksen seuraava versio.

SKF Multilube

Siinä yhden runkolinjan sijaan asennetaan kaksi linjaa. Näin varmistetaan voitelun onnistuminen suurissa koneissa. Esimerkiksi pitkäpuomikoneissa Dual-line-järjestelmä takaa tarkemman ja varmemman voitelun.

SKF Minilube -pumppuyksikkö pienempiin koneisiin. Toiminnot ja ominaisuudet ovat vastaavat kuin isommassa SKF Multilubessa. Vain säiliön koko on pienempi.

Progressiiviset Lincoln- ja SKF-järjestelmät ovat useita vuosia olleet vaihtoehtona ja niiden käyttö myös Suomessa on lisääntynyt huomattavasti varsinkin maarakennuskalustossa. Kuorma-autopuolella voitelujärjestelmä on yleensä paineilmatoiminen Single-line 40 PGAS. Sen yhtenä etuna on helppo muokattavuus (jatkettavuus) päällirakenteiden yhteydessä.

Oikean järjestelmän valinnasta kannattaa siis keskustella SKF:n edustajan kanssa hyvissä ajoin ennen asennushommia. Näin saadaan toimiva järjestelmä heti ensimmäisellä kerralla.


Neljän kohdan muistilista

Kölli korostaa lopuksi neljä kohtaa, jotka tulee muistaa keskusvoitelujärjestelmien osalta. Samat seikat toki kannattaa pitää mielessä pelkällä rasvaprässilläkin operoitaessa.

1. Oikea tuote kohteeseen, oikea asennus ja oikeat säädöt. Tähän kohtaan SKF tarjoaa asiakkaille osaamistaan ja keskusvoitelutuotteitaan.

2. Oikeat rasvat. SKF:n valikoimasta löytyvät myös keskusvoitelujärjestelmiin soveltuvat LGLS 0- ja LGLS 2 -rasvat.
”Rasvojen valintaan kannattaa perehtyä hieman tarkemmin. Rasvan sisältämän perusöljyn ominaisuudet ratkaisevat. Rasvat tulee tietenkin myös valita kohteen, olosuhteiden ja käyttölämpötilojen mukaan”, valistaa Kölli.

3. Myös täyttölaitteet on huomioitava. Kehno tai väärä täyttölaite tekee muutoin laadukkaasta rasvarista helposti sijaiskärsijän.

4. Järjestelmän tarkkailu. Vaikka kyseessä on automaattisesti toimiva laite, vaaditaan koneen kuljettajalta toimenpiteitä. Jo työkoneen käyttöohjeessakin neuvotaan joka aamu tekemään koneen yleinen tarkistus kiertämällä sen ympäri tarkkaillen mahdollisia vaurioita. Tähän listaan kuuluu myös rasvarin tarkkailu; että säilössä on rasvaa ja että kohteisiin menee voiteluainetta, mutta ei liikaa.


Työkoneissa yleisesti käytetty Single-line-automaattinen voitelujärjestelmä.


Pienempiin koneisiin pumppuyksiköksi soveltuu SKF Minilube.


Progressiivisen järjestelmän suosio kasvaa koko ajan.


Kuorma-autoissa käytetään paineilmatoimista Single-Line 40 PGAS -järjestelmää.


Lue seuraavaksi