Uutiset

Työkoneet

Voimalla usean Allun

Alluttamisesta puhutaan varsin yleisesti, kun tarkoitetaan erilaisten materiaalien murskaamista, seulomista tai sekoittamista Allu-merkkisellä seulakauhalla. Kielitoimisto ei ehkä tunnusta vielä ”alluttamista”, mutta alan ammattilaisille termi on tuttu. Samaa sanaa käyttää auliisti myös pian 25 vuotta yhtäjaksoisesti Biolan oy:lle työskennellyt Janne Lätti, joka esitteli loppukesästä Konepörssille tuotannon alkupäätä palvelevia Allu-seulakauhoja.

Janne Lätti vastaa Eurassa raaka-ainekentän toiminnoista. Taustalla Maanrakennus U. Salminen ky:n karkealla Allulla sekoitetaan kuorikatekasaa, jota pitää pöyhiä useasti ennen turpeen sekoittamista ja kompostoinnin aloittamista.

Biolan oy:n pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat Eurassa, noin viisi kilometriä keskustaajamasta itään12-tietä Lauttakylän suuntaan. Kokeilevaa arkkitehtuuria edustava puurakenteinen toimistorakennus ruokokattoineen tulee varmasti huomatuksi. Ohikulkija ei tieltä välttämättä rekisteröi sitä, että alueella sijaitsevat myös raaka-ainekenttä, pakkaamot sekä laaja varasto valmiille tuotteille. 15 hehtaarin kokoisella raaka-ainekentällä tehdään sekoitusta, seulontaa ja kompostointia pakkaamoa varten usealla Allulla ja nykyään myös yhdellä pyöräalustaisella 2-tasoseulalla. Pakkaamohallien koko on pari hehtaaria ja valmistuotekenttää on sitäkin 15 hehtaaria.

Biolan oy Eurassa seuloo ja sekoittaa valtavat määrät erilaisia raaka-aineita niin harrastepuolen viherpeukaloiden kuin ammattilaistenkin käyttöön tarkoitettuja viljelytuotteita varten. Uusi Allu Transformer hankittiin pääasiassa karkeiden turpeiden murskaukseen soilla. Kuvissa ollaan kuitenkin tehtaan raaka-ainekentällä Eurassa.

”Pakkaamme niin sanottuja hobbylinjan tuotteita sekä ammattilaisille tarkoitettuja, myös Biolan Groupiin kuuluvan Novarbo oy:n multa- ja turvepohjaisia kasvualustatuotteita. Koska hobbylinjan myynti ajoittuu keväälle, eivätkä kaupat varastoi nykyään enää mitään, kasvaa meillä valmistuotevaraston koko talven aikana varsin mittavaksi. Ammattipuolen tuotteet pakataan aina tilausten mukaan. Keväällä kiireisimmän sesongin aikaan täällä käykin 80–100 rekkaa päivässä lastattavana”, aloittaa Janne Lätti, joka vastaa Eurassa nykyään muun muassa juuri raaka-ainekentän toiminnasta.

Raaka-ainekentällä läjitetään, seulotaan, seostetaan ja kompostoidaan aineksia ja viedään ne lopulta siiloihin, josta pakkaamo hoitaa eteenpäin. Näin tuotantoon saadaan myös hygieniakatko. Pakkaamon linjat pyörivät kolmessa vuorossa läpi vuoden ja erilaisia pakkauksia on tuotannossa varsin runsaasti.  Novabron yleisin pakkauskoko on 280 litraa ja myös 1,5 kuutiometrin kokoisia suursäkkejä sekä 2–6 kuutiometrin paaleja pakataan. Hobbypuolella pakkaukset ovat luonnollisesti pienempiä. Tuotteita harrasteviljelijöille on tarjolla kaikkiaan noin 150 erilaista.

Valmiit tuotteet kootaan lavoille, joiden maksimi paino saa olla 1 200 kiloa. Pakkaamo käyttää noin 80 000 lavaa vuositasolla. Valmistuotevarastossa voi olla ennen kevään sesongin alkua jopa yli 50 000 lavaa erilaisia tuotteita.

”Me teemme luomua, sillä lannoitteena ja kasvuvoimana tuotteissamme käytämme lähistön broilerikasvattajilta hankittavaa kanankakkaa”, tiivistää Lätti.

Alluja alluja

Mutta mennäänpä takaisin raaka-ainekentälle, missä Allu-seulakauhoilla on tärkeä rooli raaka-aineiden esikäsittelyssä.

Vuodesta 2009 lähtien raaka-ainekentän ”alluttamisesta” on vastannut säkyläläinen Maanrakennus U. Salminen ky. Seulominen, seostaminen ja kompostointi kuuluvat

Allu Transformerilla voidaan kuvan terillä ajaa 25 millimetrin raekokoa. Myös 50 millimetriä on mahdollista terien uudelleen asemoinnilla.

Salmisen vastuulle. Käytössä on karkeaan seulontaan malli Allu SCH 4-25 XHD (55 mm rummuilla) sekä hienoseula Allu DSB 3-23 (25 mm rummuilla). Salmisella on tämän lisäksi kolmaskin hienoseulontaan tarkoitettu Allu, jota käytetään pääasiassa omilla maarakennustyömailla. Viimeisin hankinta, Allu Transformer DN 3-17/25 TS, on Biolanin oma. Kauppa käteltiin vuoden 2017 Maxpossa.

”Transformer hankittiin pääasiassa suolle murskaamaan karkeita turpeita. Turve nostetaan imuvaunuilla ja hienonnetaan Allulla. Toimitamme Köyliön, Huittisten ja Yläneen soiltamme turvetta suoraan asiakkaille ja tuomme sitä myös tänne Euraan sekoitettavaksi muihin materiaaleihin”, toteaa Lätti.

Transformerilta saatava raekoko on joko 25 tai 50 millimetriä.

”Olemme nyt kokeilleet vasta 25 millimetrin asetusta, mutta tarkoitus on ajaa 50 millimetrin raekokoa myöhemmin. Terien uudelleen asemointi vie kuulemma noin tunnin verran, vielä ei ole päästy kokeilemaan luonnistuuko se niin nopeasti.”

Turvetta seuloessa pitää ottaa huomioon tuulen suunta. Kovin tuulisena päivänä ei turvetta kannata seuloa. Se kun kulkeutuu tuulen mukana naapurikylään.

Kuorta ja kakkaa

Turpeen ohella metsäteollisuudesta saadaan raaka-aineeksi kuorikatetta ja -hiekkaa. Prosessi raaka-ainekasasta valmiiksi pakatuksi tuotteeksi kestää 1,5–2 vuotta.

”Pyöräkuormaajalla sekoitetaan ensin raaka-aineet oikeassa suhteessa. Allulla niitä seostetaan ja käännetään. Seosta kompostoidaan vähintään kolme kuukautta. Kuorikate ottaa oman aikansa, ennen kuin kaikkein suurimmat palat ovat ”sulaneet”. Kompostoitu kananlanta sekoitetaan sitten seokseen ja kompostoidaan edelleen. Tuotteesta riippuen kompostointiaika on 3–9 kuukautta. Kompostoinnin aikana lämpöjä seurataan tarkkaan. Kun lämpötila putoaa liian alas, auma käännetään eli ilmastetaan kompostin käynnissä pitämiseksi. Noin 50 asteen lämpötila pitää prosessin käynnissä. Ennen aumojakin käännettiin Alluilla, mutta sitä tarkoitusta varten meillä on nyt käytössä aumankääntäjä, jolla saadaan nopeutta ja kapasiteettia”, toteaa Lätti.

Biolanilla on Eurassa yksi oma Volvo-pyöräkuormaaja ja neljä liisattua. Sen lisäksi Salmisella Volvoja on kolme. Valmistuotekentälle varastoidaan koko talven ajan hobbypuolen tuotteita. Keväällä alkaa rekkaralli, kun lavoja aletaan kuljettaa kauppoihin ja puutarhamyymälöihin. Parhaimmillaan kentällä voi olla 50 000 lavaa.

Ennen kuin kompostoitu aines siirtyy pakkaamoon, se käy läpi hygienisoinnin, jossa lämpötila nostetaan noin 70 asteeseen.

”Alluilla tehdään joustavasti pieniäkin tilauksia nopeasti. Jos asiakas tilaa vaikkapa 20–30 kuutiometrin erän, on se joustavaa tehdä Alluilla”, toteaa Lätti.

”Usein raaka-aineet ovat märkiä ja niitä käsitellään karkealla Allulla ennen kompostointia. Uusia raaka-aineita kuten sammalta tutkitaan meillä myös koko ajan ja samalla pitää löytää oikeat työvälineet ja menetelmät niiden käsittelyyn. Allun ja Ilpo Ellosen kanssa on meillä pohdittu asioita paljon ja työmenetelmiä kehitetty yhdessä kauhavalmistajan kanssa. Kotimaisuus merkitsee minulle paljon. Varaosatoiminnat ja huolto pelaavat Allulla hyvin ja ainahan hankinnoilla on mukavaa työllistää suomalaisia”, filosofoi Lätti.

Alluihin tehtävät huolto- ja korjaustoimenpiteet rajoittuvat lähinnä terien ja huulilevyjen vaihtoihin. Kuorihiekka on käsiteltävistä aineksista kuluttavinta.

”Käsittelemme täällä raaka-ainekentällä noin 500 000 kuutiometriä erilaisia aineksia vuodessa. Tämä prosessi vaatii jatkuvaa valvomista ja seuraamista. Näin taataan kuluttajille tasalaatuisia luomutuotteita”, päättää Lätti.

Edellisellä tilikaudella 23 miljoonan euron liikevaihdon tehnyt perheyritys Biolan oy kuuluu Biolan Groupiin ja työllistää Eurassa noin 50 ihmistä. Koko Biolan Group teki vuoden 2017 lopulla päättyneellä tilikaudella noin 40 miljoonan liikevaihdon ja työllisti tuolloin noin 130 ihmistä. Groupiin kuuluu useita eri yhtiöitä. Eurassa Biolanin tuotantolaitoksen läheisyydessä sijaitsee myös konserniin kuuluva Favorit Tuote oy, joka valmistaa muun muassa kompostoreita ja kuivakäymälöitä.

Valmiit tuotteet kootaan lavoille, joiden maksimi paino saa olla 1 200 kiloa. Pakkaamo käyttää noin 80 000 lavaa vuositasolla.

Lue seuraavaksi