Uutiset

Työkoneet

Viheralan koulutukset koottu yhteen nettisivustoon

Viherympäristöliitto ry on koonnut viher- ja puutarha-alaan liittyvät eri koulutusmahdollisuudet koulutussivustolle. Sivusto on tarkoitettu erityisesti viheralasta kiinnostuneille nuorille tai ammatinvaihtajille, jotka harkitsevat kouluttautumista viheralan työtehtäviin.

Sivustolle on kerätty kaikki koulutusasteet: perustutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, ammattikorkeakoulut sekä yliopistotutkinnot. Koulutusmahdollisuudet mahdollistavat opiskelun hyvin monenlaisiin työtehtäviin käden taitoa vaativista suunnittelu- ja hallintotasolle.

Kasvava viherala tarvitsee osaajia

Viherala on kasvava ala, jossa työtehtävät ovat nopeasti monipuolistuneet myös vaatimustason kasvun myötä. Esimerkiksi perustasolla voi opiskella puutarhuriksi, ympäristönhoitajaksi, maanrakentajaksi ja konekuskiksi. Ammattitutkintojen tutkintonimikkeet kertovat työtehtävien laajuudesta: arboristi, floristi, golfkentänhoitaja, kivimies, liikuntapaikkojen hoitaja, puistopuutarhuri, viheraluerakentaja tai vihersisustaja.  

Ammatillista osaamista voi syventää edelleen opiskelemalla erikoisammattitutkinnon tai edelleen ammattikorkeakoulussa. Tyypillisin viheralan tutkinto on rakennetun ympäristön hortonomi. Valmistuneista hortonomeista merkittävä osa sijoittuu maisemasuunnittelun tehtäviin, mutta osa myös viherrakentamisen pariin julkisella sektorilla tai yksityisissä yrityksissä. Mutta yhä enemmän viheralalle palkataan myös rakennusalan tutkinnon suorittaneita. Ammattikorkeakoulututkinnon päälle voi opiskella ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

Yliopistossa voi opiskella esimerkiksi maisema-arkkitehdiksi tai rakennustekniikan tai rakennetun ympäristön diplomi-insinööriksi.

Sivusto avattu

Viherympäristöliiton juuri avatulla koulutussivustolla kerrotaan eri opiskeluvaihtoehdoista sekä eri mahdollisuuksista sijoittua työelämässä erilaisiin työtehtäviin lyhytvideoilla.

”Viherala tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet sijoittua hyvin erilaisiin työtehtäviin. Viherala on kovassa nosteessa, alalle syntyy uusia yrityksiä ja alan palveluiden käyttö lisääntyy”, Viherympäristöliitto ry:n pääsihteeri Seppo Närhi kertoo.

”Koulutussivuston toivotaan auttavan viheralaan liittyvien koulutusmahdollisuuksien tunnettuuden lisääntymistä”.

Tutustu sivustoon www.vyl.fi/koulutussivusto

Lue seuraavaksi