Uutiset

Työkoneet

Venäjän sota Ukrainaa vastaan hidastaa teollisuuden kasvua merkittävästi

Hidastuva talouskasvu jakautuu epätasaisesti eri toimialoille. Venäjän-kaupan päättyminen ja heikentynyt kansainvälinen talouskasvu heikentävät erityisesti teollisuuden näkymiä. Osa toimialoista palautuu vielä pandemiasta, esimerkiksi majoitus- ja ravitsemistoiminta ja kuljetus- ja varastointipalvelut. Kaupanalan näkymät ovat heikentyneet huomattavasti ostovoiman heikentymisen ja Venäjän-kaupan päättymisen takia. Kasvu jatkuu kohtuullisen hyvänä liike-elämän palveluiden osalta.

Työn ja talouden tutkimus Labore julkaisi toimialaennusteen vuosille 2022–2023 tiistaina 14.6.2022. Toimialaennusteessa käydään läpi teollisuuden, rakentamisen, kaupan, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä liike-elämän palveluiden suhdannenäkymät.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan kasvunäkymät heikentyivät koko Euroopassa. Tämä lisäksi Suomen ja Venäjän välisen kaupan, josta on valtaosin vastannut teollisuus, oletetaan surkastuvan lähes täysin. Ukrainan sodan talousvaikutukset näkyvät Suomessa erityisesti teollisuudessa heikentyneiden vientinäkymien kautta. Teollisuuden hidas kasvu vaikuttaa myös muun talouden kasvuun kielteisesti.

Pandemia kohteli eri toimialoja hyvin eri tavoin. Moni ala palautui pandemiasta suurelta osin jo viime vuonna, mutta loppuvuodeksi heikentynyt pandemiatilanne hidasti tiettyjen alojen palautumista. Esimerkiksi majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä kuljetus ja -varastointi ovat tällaisia aloja. Niiden oletetaan kasvavan tänä vuonna vahvasti palautumisen takia, vaikka Venäjän-kaupan ja turismin loppuminen heikentävät kuitenkin molempien alojen näkymiä.

Rakentaminen ei juurikaan supistunut pandemian aikana, mitä voi pitää yllättävänä. Suurelta osin tätä selittää julkisten rakennusinvestointien merkittävä kasvu vuonna 2020. Rakentamisen näkymät ovat nekin heikentyneet yleisen talouskasvun hidastuessa. Uudet investoinnit esimerkiksi fossiilivapaaseen energiaan ja yritysten uudelleen organisointiin tukevat rakentamisen kasvua.

”Pandemia sai aikaan ainutlaatuisen talouskriisin, joka kohteli eri toimialoja hyvin erilaisesti. Pandemian talousvaikutukset näyttäisivät nyt suurelta osin väistyvän. Venäjän sota Ukrainaa vastaan on ajanut Euroopan heti uuteen kriisiin. Myös tämän kriisin talousvaikutukset kohdentuvat epätasaisesti eri aloille. Talouskriisien yhteydessä talousennusteisiin liittyy tavallista enemmän epävarmuutta ja nyt niitä on kaksi peräkkäin.”, tiivistää toimialaennusteesta vastaava Laboren ennustepäällikkö, erikoistutkija Sakari Lähdemäki.

Kaupanala näyttäisi selvinneen pandemiasta hyvin ja kokonaisuudessaan ala kasvoi vuosina 2020–2021. Tänä vuonna kaupanalan näkymiä heikentää pandemian aikana kasvaneen tavarakysynnän palautuminen takaisin palveluihin. Lisäksi kuluttajien heikentyvä ostovoima hidastaa kasvua.

Liike-elämän palvelut jatkavat selkeässä kasvussa tänä ja ensi vuonna. Valtaosa näistä aloista sopeutui etätyöskentelyyn hyvin eikä pandemia siten supistanut näitä aloja merkittävästi, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Näistä aloista tietojenkäsittelypalveluilla, joka pitää sisällään ohjelmointityön, on hyvät kasvunäkymät. Yleinen talouskasvun hidastuminen vaikuttaa kuitenkin näihinkin aloihin kielteisesti.

Toimialaennusteen tilasivat Palkansaajien tutkimuslaitokselta Ammattiliitto PRO, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Paperiliitto, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL, Rakennusliitto, Rautatiealan unioni RAU.

Lue seuraavaksi