Uutiset

Työkoneet

Varokaa putoavaa kattolunta

Runsas lumisade, katoilla oleva lumi ja nopea lauhtuminen ovat johtaneet siihen, että lumi valuu helposti talojen katoilta ja aiheuttaa kaduilla kulkeville vaaratilanteita. Katoilta putoavat lumimassat ovat aiheuttaneet viime vuosina jopa kuolemaan johtaneita tapaturmia.

Mikäli taloyhtiö ei ole vielä valinnut lumenpudottajaa, on se tehtävä viipymättä ja kartoitettava hyvämaineiset yritykset ja niiden referenssit. Kiinteistöliitto korostaa, että lumenpudotusyrityksiltä on vaadittava selvitys vakuutuksista. Yrityksellä on oltava nimenomaan lumenpudotustoimialaan kuuluva vakuutusturva.

Kattojen tilannetta on tarkkailtava päivittäin, ja lumi ja jää on pudotettava katolta riittävän ajoissa. Jos lunta ja jäätä ei voida poistaa välittömästi vaaratilanteen havaitsemisen jälkeen, on onnettomuusalttiit paikat eristettävä puomein tai lippusiimoin ja niistä on varoitettava selvästi.

Kiinteistönomistajan on huolehdittava myös liukkauden ehkäisemisestä eli jään ja lumen poistosta sekä tarvittavasta hiekoituksesta tontin kohdalla olevalla jalkakäytävällä, ellei kunta ole ottanut jalkakäytävien talvikunnossapitoa vastuulleen. Myös kadulla liikkuvien pitää olla valppaita – asetettuja puomeja ei saa missään tapauksessa siirtää.

Lumitilannetta tarkkailtava

Taloyhtiö tai muu kiinteistönomistaja voi tehdä kiinteistöpalveluyrityksen kanssa sopimuksen kattojen lumitilanteen valvonnasta ja lumien pudottamisesta. Sopimuksessa tulee tarkkaan sopia mm. lumenpudotustarpeen tarkkailusta ja lumien pudottamisesta. Hallituksen velvollisuus on yleisesti ottaen seurata sitä, että sopimuksenmukaiset tehtävät on asianmukaisesti hoidettu.

Taloyhtiössä isännöitsijän tehtäviin kuuluu kiinteistönhoidon tehtävien tarkempi ohjaus, seuranta ja valvonta. Mikäli yhtiössä ei ole isännöitsijää, tai jos ohjausta, seurantaa ja valvontaa ei ole sovittu isännöitsijän tehtäväksi, johtaa tämä siihen, että hallituksen jäsenet joutuvat hoitamaan myös isännöitsijälle kuuluvia tehtäviä.

Mahdollisessa vahinkotapauksessa ensisijainen korvausvastuu säilyy sopimuksesta huolimatta kiinteistönomistajalla. Jos siis kiinteistön vastuualueella liikkuva henkilö loukkaa itsensä, joutuu kiinteistönomistaja korvaamaan syntyneen vahingon, kuten lääkäri- tai sairaanhoitokustannukset ja mahdollisesti aineelliset vahingot.

Kiinteistönomistaja puolestaan voi vaatia sopijakumppaniltaan korvausta jälkikäteen, jos esimerkiksi isännöitsijä tai kiinteistöpalveluyritys ei ole noudattanut sopimusta lumitilanteen valvonnasta ja vaaratilanteiden hoitamisesta.

Rikosoikeudelliseen vastuuseen joutuminen taloyhtiön asioissa on äärimmäisen harvinaista vaikka kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvollisuus kiinteistön turvallisuudesta. ”Jos kiinteistöä hoidetaan hyvin, hallituksen jäsenet, isännöitsijä tai toimitusjohtaja eivät voi joutua henkilökohtaiseen tai rikosoikeudelliseen vastuuseen vahingosta. Henkilökohtainen vastuu edellyttää aina tehtävien laiminlyöntiä”, toteaa Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Lue seuraavaksi