Uutiset

Työkoneet

Vantaalla pölyasiaan on syvennytty

Vantaalla alkuvuodesta pidettyyn katupölyinfoon osallistui sekä kaupungin henkilökuntaa että imulakaisuautojen maahantuojien edustajia, jotka kertoivat edustuksessaan olevasta kalustosta. Paikalla kuultiin esitelmät sellaisista tunnetuista lakaisukonemerkeistä kuin Brock, Bucher ja Faun.

Ylitiemestari Erkki Tammisto on ollut mukana kehittämässä Vantaasta  pölyttömämpää kaupunkia. Hoidettavana olevan katuverkon pituus on 1500 kilometriä.

Vantaalla levitetään normaalitalvena noin 10 000 tonnia hiekkaa, josta ”talteen” saadaan keväällä noin 6000-7000 tonnia. Loput katoaa luiskiin ja lumikuormien mukana lumen vastaanottopaikoille.

”Suurin haaste tulee siitä, kun asukkaiden mielestä liukkaudentorjuntaan käytetty hiekka pitäisi saada hetkessä kerättyä pois. Karkean hiekan poisto kestää kuitenkin 4-6 viikkoa ja yleensä tämä on tehty vappuun mennessä.  Sitä seuraa pesukierros, joka aloitetaan heti pakkasten mentyä. Alkuvaiheessa siivotaan pitkät käytävät ja pääkadut. Pesua tehdään tosin keväällä jo limittäin hiekan poistonkin kanssa. Pesua jatketaan koko kesän ajan useammalla pesuryhmällä”, valistaa Erkki Tammisto.

Hiekan poistossa keväällä on käytössä melkoinen arsenaali: noin 50 kappaletta erilaisia mekaanisia ja 10 kappaletta imeviä laitteita. Pesuja tehdään kahdella imulakaisukoneella ja pesua tekeviä autoja on kuutisen kappaletta.

”Tehdyt tutkimukset ovat olleet tärkeitä. Ne ovat auttaneet kaluston valinnassa ja oikeiden työmenetelmien käyttöön otossa. Esimerkiksi nyt poistamme pienetkin aurausvalllit ennen sulamista, sillä niiden mukana saadaan poistettua paljon hiekkaa. Myös tiet ja kadut sulavat penkkojen poistuttua paljon nopeammin harjauskuntoon. Ihmiset tosin tätä vaihetta ihmettelevät usein, hölmönä pitävät kohta sulavan lumen poisajoa”, naurahtaa Tammisto.

Vantaan Tikkurilassa on yksi kiinteä katupölyn (PM10) mittauspiste. Tammiston mukaan raja-arvon ylityksiä tulee noin 10 vuodessa, joten ollaan kaukana sallitusta 35 kerran ylityksestä.

”Erikoiskaluston korkea hinta on suurin este sille, että PM10 –pölyn määrää ei voida vielä entisestään laskea Vantaalla. Uusi pesevä imulakaisuauto maksaa noin 350 000-400 000 euroa ja sen kiihkein sesonki keväällä on kaksi kuukautta. Koko kesäsesonki on pituudeltaan korkeintaan kahdeksan kuukautta. Kalusto siis asettaa rajoituksia”, päättää Tammisto.

Lue seuraavaksi