Uutiset

Työkoneet

Väline rakennustöiden laatujohtamiseen

Rakennustöiden laatu 2017 -kirja on tarkoitettu rakennustyömaan laadunvarmistukseen, tuotannonohjaukseen ja suunnitteluun. Kirjan painopiste on valmistuksen laadussa ja laadunvarmistuksessa eli asetettujen vaatimusten täyttämisessä. Kirja on laatujohtamisen väline; se kuvaa toimintatapoja ja selkeyttää rakennustyön ja työmaiden tavoitteita.

Uuden Rakennustöiden laatu 2017 -kirjan laatuvaatimuksia on täydennetty viittaamalla InfraRYL-julkaisuihin. Myös kirjassa olevat standardiviittaukset on tarkistettu ja korvattu ajantasaisilla. Lisäksi kirjassa on otettu huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman lukujen korvautuminen valtioneuvoston asetuksilla ja ohjeilla.

Kirjaan on koottu laajasti rakentamisen laatuun liittyvät lait, vaatimukset ja ohjeet Ratun menetelmäohjeista RYL-kirjoihin, laeista ja standardeista by- ja RIL-julkaisuihin. Näkökulma on vahvasti käytännön työssä. Kirjan sisältö on luokiteltu tuotantonimikkeittäin, mikä helpottaa asioiden löytämistä. Tärkeimmät tekniset laatuvaatimukset ovat kirjassa suorina lainauksina; muu viitetieto on koottu laajaan kirjallisuusluetteloon.

Kirjaa voi käyttää myös rakennussuunnittelussa, rakennuttamisessa ja koulutuksessa. Se on osa rakennusliikkeiden laadunvarmistuksen perus- ja viiteaineistoa, jota ne täydentävät omalla osaamisellaan ja näin parantavat rakennusten laatua.

Kirja jakautuu kahteen osaan: laadun teoriaan ja tuotantonimikkeistön mukaan jäsenneltyihin ohjeisiin. Laadun teorian yhteydessä käydään läpi laatu ja sen johtaminen sekä yleisesti että rakennushankkeen kannalta. Työlajikohtaiset ohjesivut keskittyvät toteutuksen laatuun ennen työsuoritusta, työsuorituksen aikana ja sen jälkeen.

Rakennustöiden laatu 2017 -kirja kuuluu Ratu Net ja Ratu CD -päivityksiin ja toimitetaan tilaajille suoraan. Saatavana myös e-kirjana.

Rakennustöiden laatu RTL 2017
Julkaisijat: Talonrakennusteollisuus ry, Rakennustietosäätiö RTS
Sarja: Ratu-käsikirjat, KI-6025
Rakennustieto Oy, 2016, 11. uudistettu painos
ISBN: 978-952-267-169-1
352 sivua
59 € (sis. alv)

Lue seuraavaksi