Uutiset

Työkoneet

Uponor Smart Trap -kaivo

Smart Trap -hulevesikaivo on ratkaisu kiintoaineen ja epäpuhtauksien poistamiseen hulevesiverkostosta. Tuoteuutuus Uponor Smart Trap on testattu ja patentoitu ratkaisu. Kaivossa oleva virtauksenohjauslevy rauhoittaa huleveden virtaamaa ja pidättää siten tehokkaasti kiintoaineet isoon lietepesään. Tarve hulevesien puhdistukselle on noussut jo Ruotsissa ja myös Suomessa ymmärretään puhdistuksen tarpeellisuus.

Uponor – Smart Trap

Suomessa kiinnostus hulevesien puhdistukselle noussut

Uponorin vuonna 2016 teettämän hulevesitutkimuksen mukaan suomalaisista asiakkaista 54 % näkee hulevesien puhdistuksen tarpeen joko suurena tai keskinkertaisena.

“Ruotsissa on jo noussut tarve hulevesien puhdistukselle ja uskomme, että sama suuntaus tulee myös Suomeen. Koska kiintoaineisiin sitoutuu suurin osa epäpuhtauksista, on järkevää puhdistaa hulevesi jo prosessin alkupäässä. Verkostossa kiintoaines hidastaa puhdistusprosessia ja kohteissa, joissa hulevesi johdetaan suoraan luontoon, epäpuhtaudet seuraavat mukana. Smart Trapilla kiintoaines ja valtaosa epäpuhtauksista saadaan pois jo alkuvaiheessa”, painottaa Uponorin tuoteryhmäpäällikkö Tomi Lempinen.

Tutkimukseen vastanneista suomalaisista 48 % aikoo toteuttaa hulevesien puhdistusjärjestelmän viiden vuoden sisällä. Ensisijaisesti hulevedestä halutaan poistaa hiekkaa ja lietettä. Tähän tarpeeseen Smart Trap vastaa hyvin.

Kaivon suunnittelu ja asennus tehdään normaalien kunnallisteknisten kaivojen tapaan. Smart Trap virtauksenohjauslevy voidaan asentaa myös olemassa oleviin vanhoihin sakkapesällisiin kaivoihin. Tuotteen runkona on Weholite-putki halkaisijaan 800 mm, lähtöyhteet voivat olla kokoon 315 mm asti.

 www.uponor.fi

Lue seuraavaksi