Uutiset

Työkoneet

UPM vähensi työtapaturmia 60 %

UPM:n vahva panostus työturvallisuuden vahvistamiseen tuottaa tuloksia.

UPM:n vahva panostus työturvallisuuden vahvistamiseen tuottaa tuloksia. Yhtiön työtapaturmien määrä väheni vuosina 2012 ja 2013 yhteensä 60 prosenttia. Poissaoloihin johtaneiden tapaturmien määrä UPM:n toimipisteissä kautta maailman väheni vuoden 2011 yli 550 tapaturmasta 200:aan vuonna 2013.

Työturvallisuus on merkittävästi parantunut kaikilla UPM:n liiketoiminta-alueilla. Kokonaan ilman tapaturmia on yli vuoden ajan toiminut 12 tuotantolaitosta.

Tulosten takana on Työturvallisuuden ryhtiliike 2012–2014 -ohjelma, jonka kautta työturvallisuuden parantamisen eteen työskentelee koko UPM:n organisaatio. Avainelementtejä ovat johdon sitoutuminen, henkilöstön aktiivinen osallistuminen, yhteiset tavoitteet, toimintamallit ja kannustaminen.

”Olemme edistyneet hienosti työtapaturmien vähentämisessä. Erityisen iloinen olen siitä, että parannusta on tapahtunut kaikilla liiketoiminta-alueillamme ja toimipisteissämme kautta maailman. Nyt hankkeen viimeisenä vuotena tehtävämme on edelleen vähentää työtapaturmien määrää ja ennen kaikkea varmistaa maailmanluokan työturvallisuustoiminta kaikissa toiminnoissamme”, toteaa UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Vuonna 2013 erityishuomiota kiinnitettiin turvallisuusriskien tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen jo ennen kuin tapaturma tapahtuu. ”Olemme lisänneet henkilöstön tietoisuutta riskeistä muun muassa jakamalla oppeja sattuneista tapaturmista, koulutuksella sekä kannustamalla vaaratilanteiden ja turvallisuuspuutteiden raportoimiseen”, kertoo UPM:n työterveys- ja turvallisuusjohtaja Kaisa Lehtipuro.

”Kaikissa liiketoiminnoissa on tehty hienoa työtä. Yksi esimerkki huimasta parannuksesta on Pellos 3 -vaneritehdas Mikkelin Ristiinassa. Se onnistui vähentämään työtapaturmien määrän kahdessa vuodessa alle kymmenesosaan aiemmasta. Tulos on mekaanisen metsäteollisuuden tuotantolaitokselle valtavan hyvä”, jatkaa Lehtipuro.

UPM:n työturvallisuusteemoja vuonna 2014 ovat terveys ja hyvinvointi, toimittajaturvallisuus sekä yleisimmän työtapaturmien syyn, liukastumisten estäminen.

Lue seuraavaksi