Uutiset

Työkoneet

Työllisyyden lasku pysähtyy ensi vuonna

Työllisyyden lasku pysähtyy ensi vuonna ja vuositasolla työllisyys voi aavistuksen kasvaa edellyttäen, että talouskasvu käynnistyy suhdanne-ennusteiden mukaisesti. Työllisten määrä laskee edelleen tänä vuonna 14 000 hengellä, joka on kuitenkin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin arvioi 27.10.2014 julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön Lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste.

Työllisyyskehitys vaihtelee nyt hyvin paljon toimialoittain. Teollisuuden työllisyyden lasku tänä vuonna on jopa suurempi kuin aiemmin arvioimme eli 15 000 henkeä. Myös rakentamisessa työllisyys laskee selvästi, noin 7000 hengellä. Voimakkain työllisyyden lasku teollisuudessa ja rakentamisessa alkaa olla kuitenkin takana, vaikka pientä laskua nähdään vielä ensi vuonna.

Sen sijaan palveluissa työllisten määrä on hieman kasvanut heikosta suhdannetilanteesta huolimatta. Työllisyys on kasvanut esimerkiksi koulutuksessa, mutta hieman myös useissa yksityisissä palveluissa. Palveluiden työllisyys kasvaa hieman myös ensi vuonna.

Työttömyysaste 8,6 prosenttiin

Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,6 prosenttiin ja pysyy samalla tasolla myös ensivuonna. Työttömien määrä nousee noin 230 000 henkeen. Työttömyyden nousua on hillinnyt se, että työvoiman ulkopuolella olevien määrä on kasvanut. Osin kyse on ikärakenteen muutoksesta, mutta myös piilotyöttömyys on korkealla tasolla. Työllisyysaste on tänä vuonna 68,5 prosenttia, mutta nousee ensi vuonna 68,9 prosenttiin paljolti ikärakenteen muutoksen vuoksi.

Työttömien työnhakijoiden määrä on 2000-luvun ennätystasolla eli 330 000 tänä vuonna ja se kasvaa ensi vuonna 340 000 henkeen. Työttömyys on pitkittynyt ja pitkäaikaistyöttömyys kasvanut. Syyskuussa 2014 keskimääräinen työttömyyden kesto oli 50 viikkoa.

Huolestuttavin tilanne on yli 55-vuotiailla työttömillä työnhakijoilla, joiden työttömyyden kesto syyskuussa 2014 oli keskimäärin 91 viikkoa. Joka kuukausi yli 6000 henkilön työttömyyden kesto ylittää 12 kuukautta. Ennusteemme mukaan pitkäaikaistyöttömiä on 93 000 henkilöä vuonna 2014 ja 100 000 henkilöä vuonna 2015. Vaikeasti työllistyvien määrä on kasvanut 170 000 henkilöön. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita on 44 000 henkilöä vuonna 2014 ja 45 000 henkilöä vuonna 2015.

Lue seuraavaksi