Uutiset

Työkoneet

Tuulivoimavuosi 2016 toi Suomeen lähes miljardin investoinnit

Suomalaiseen tuulivoimaan investoitiin vuonna 2016 lähes miljardi euroa. Investoinnit mahdollistivat ennätysmäärän uusia tuulivoimaloita. Myös tuulisähköntuotanto kasvoi lähes kolmanneksen. Viime vuoden tuulivoimatuotannolla voitaisiin kattaa esimerkiksi koko Pohjanmaan maakunnan vuosittainen sähkönkulutus.

Kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry.

Tuulivoimarakentaminen on nyt Suomessa vilkkaimmillaan ja vuonna 2016 rikottiin jo tuttuun tapaan edellisvuosien ennätyksiä. Viime vuoden aikana Suomeen rakennettiin ennätykselliset 182 uutta voimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 570 MW. Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvoi 1533 MW:iin, ja voimaloita on nyt 552 kappaletta. Sähköä tuulivoimalla tuotettiin viime vuoden aikana 3,1 TWh. Vuoden 2016 tuulisähköntuotannolla voitaisiin kattaa esimerkiksi koko Pohjanmaan maakunnan vuosittainen sähköntarve. Koko Suomen sähkönkulutuksesta tuulivoimalla katettiin viime vuoden aikana 3,6 prosenttia.

””Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvoi viime vuoden aikana yli 50 prosenttia. Voimakas kasvu on osoitus siitä, että oikein asetetut tavoitteet yhdistettynä kannusteisiin mahdollistavat miljardiluokan investoinnit puhtaaseen energiaan. Kotimaisen uusiutuvan energian hyödyntäminen edellyttää jatkossakin selkeää ja pitkäjänteistä poliittista tahtotilaa, tavoitteita ja kannusteita niin tuulivoimaan kuin muuhunkin uusiutuvaan energiaan. Tuulivoimalla on kasvava rooli osana monipuolista ja kustannustehokasta suomalaista energiapalettia””, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jari Suominen.

””Vaikka vuosi 2016 ei ollut tuulisuudeltaan parhaimpia, on ollut hienoa nähdä, että suomalaisella tuulivoimalla on katettu ajoittain jopa 10 – 18 prosenttia sähkönkulutuksesta.  Tuulivoima on aivan viimeistään nyt kasvanut marginaalista merkitykselliseksi osaksi suomalaista energiantuotantopalettia. Energiamarkkinat ovat murroksessa meillä ja maailmalla, ja muutosvastarinta näkyy välillä koventuneina äänenpainoina. On hyvä, että energiasta keskustellaan – uskon, että se on puhtaamman energiatuotannon lisääntymisen ja energiamurroksessa onnistumisen edellytys””, kommentoi Suomen Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen.

Myös vuodesta 2017 ennustetaan erityisen vilkasta tuulivoimarakentamisen vuotta, ja uutta kapasiteettia odotetaan rakentuvan noin 600 – 700 MW. Vuonna 2011 voimaantullut uusiutuvan energian syöttötariffi sulkeutuu tuulivoiman osalta ja syöttötariffiin pääsevien tuulivoimahankkeiden pitää olla hyvin pitkälle rakennettuina kuluvan vuoden loppuun mennessä.

STY:n verkkosivut

Lue seuraavaksi