Uutiset

Työkoneet

Tuulivoimarakentaminen jatkui vahvana Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalle on rakennettu lähes puolet kaikista Suomen tuulivoimaloista, selviää vuoden 2016 tuulivoimatilastoista. Tuulivoimalat yleistyvät suomalaisessa maisemassa ja tuulivoimaloita on rakennettu yhteensä viiteentoista eri maakuntaan. Valtaosa, noin 70 prosenttia, tuulivoimakapasiteetista on suomalaisomistuksessa. Tanskalainen voimalavalmistaja Vestas on toimittanut lähes puolet kaikista Suomeen rakennetuista tuulivoimaloista.

Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimakapasiteetti kasvoi viime vuoden aikana entisestään, ja maakuntaan on rakennettu nyt 44 prosenttia kaikesta Suomen tuulivoimakapasiteetista. Toiseksi eniten tuulivoimakapasiteettia on rakennettu Lappiin (17 %) ja kolmanneksi eniten Satakuntaan (13 %). Kaikkiin Pohjanmaan alueen maakuntiin on yhteensä rakennettu noin 60 prosenttia Suomen tuulivoimakapasiteetista. Korkeiden tornien ja pitkien lapojen myötä tuulivoimarakentaminen on mahdollista myös sisämaan maakunnissa, ja tuulivoimaloita on nyt rakennettu yhteensä viiteentoista suomalaiseen maakuntaan.

Tuulivoimarakentaminen tullee jatkumaan Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava on parhaillaan suunnittelussa, ja siinä tullaan päivittämään tuulivoima-aluevaraukset ja mahdollisesti esittämään lisää tuulivoimalle varattuja alueita. ”Selkeät viranomaisohjeistukset ovat tärkeitä tuulivoiman sijoittamisessa. Esimerkiksi valtioneuvoston meluohjearvot ja ympäristöministeriön tuoreet linjaukset linnustovaikutusten arviointiin ovat tervetulleita työkaluja, joiden avulla määritetään voimaloiden sijoittamista”, arvioi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa.

Valtaosa hankkeista suomalaisomistuksessa

Lähes 70 prosenttia Suomeen rakennetuista tuulivoimahankkeista on suomalaisomistuksessa. Suomen kolme suurinta tuulivoimaloiden omistajaa ovat suomalaisomisteiset TuuliWatti Oy (24 %), Taaleri Pääomarahastot Oy (13 %) ja EPV Tuulivoima Oy (8 %). ”Ulkomaalaisten omistajien joukossa on pitkään uusiutuvan energian parissa toimineita vakaita keskieurooppalaisia yrityksiä ja rahastoja, jotka ovat erikoistuneet vihreisiin investointeihin. Nämä toimijat tuovat näkemyksiä eri markkinoilta ja alan kansainvälisestä kehityksestä vahvan suomalaisomistuksen tueksi”, kommentoi Suomen Tuulivoimayhdistyksen järjestöpäällikkö Heidi Paalatie.

Tanskalainen Vestas on kasvattanut markkinaosuuttaan Suomessa tasaisesti muutaman viime vuoden aikana, ja nyt jo puolet (49 %) Suomeen rakennetuista tuulivoimaloista on Vestaksen toimittamia. Voimalatoimittajan Suomen organisaatio kasvaa myös koko ajan, tälläkin hetkellä etsitään 12 uutta työntekijää ainakin viidelle eri paikkakunnalle. Toiseksi eniten Suomeen voimaloita on toimittanut saksalainen Nordex, jonka osuus Suomen voimalakannasta on 23 prosenttia. Nordex, joka on perustanut Suomeen useita paikallisia huoltopisteitä, työllistää tällä hetkellä lähes 80 tuulivoimaosaajaa Suomessa.

Lataa tilastot.

Lue seuraavaksi