Uutiset

Työkoneet

Turvallisuusviikolla huomio havaintoihin

Rakentajat järjestävät koko alaa koskevan neljännen valtakunnallisen turvallisuusviikon 8.–12.5.2017. Viikkoa vietetään jälleen teemalla ”Viisaat kypärät yhteen”. Kärkiteemana on tällä kertaa turvallisuushavainnot, joiden avulla voidaan kerätä tietoa vaaratilanteista ja estää riskejä toteutumasta.

Viikon aikana järjestetään tapahtumia ja seminaareja eri puolilla maata. Työmaakierroksilla rakennusyritysten johtoa ja muuta henkilöstöä vierailee toistensa työmailla tekemässä turvallisuushavaintoja ja ottamassa oppia muiden tekemisistä. Pääseminaari pidetään 9.5. Helsingissä, jonka lisäksi on useita maakunnallisia tilaisuuksia. Yritykset järjestävät omilla työmaillaan turvallisuuspainotteisia tapahtumia, ja runsas joukko alan opiskelijoita vierailee Espoon ja Oulun turvapuistoissa.

”Tänä vuonna turvallisuusviikolla halutaan kiinnittää erityistä huomiota vaaratilanneilmoitusten ja turvallisuushavaintojen tekemiseen. Vaarallisista läheltä piti -tapauksista pitää aina tehdä ilmoitus ja asia käsitellä työmaalla. Näin menetellen voidaan torjua myöhemmin vastaavanlaisia tapaturmia toteutumasta ja säästää jopa ihmishenkiä. Yhtä tärkeää on raportoida ja kerätä turvallisuushavaintoja esimerkiksi puutteellisista suojauksista ja kertoa hyvistä työmenetelmistä kaikille”, muistuttaa Rakennusteollisuus RT:n turvallisuusryhmän puheenjohtaja, Ruduksen hallituksen puheenjohtaja Lauri Kivekäs.

Rakennusteollisuus RT on jo pidemmän aikaa sitouttanut jäseniään työturvallisuuteen. Se seuraa tarkasti omien jäsenyritystensä tapaturmakehitystä ja alkaa jatkossa koota tietoja myös vaaratilanneilmoituksista ja turvallisuushavainnoista. Tilastojen mukaan järjestäytyneiden yritysten turvallisuustaso on huomattavasti parempi kuin alan yritysten keskimäärin.

”Jäsenyrityksille kuukausittain tehtävän tapaturmakyselyn mukaan pitkään jatkunut tapaturmien määrän väheneminen on nyt kuitenkin kääntynyt huolestuttavasti kasvuun. Tämä on tyypillistä noususuhdanteen aikana, mutta sitä ei voi hyväksyä vaan asiaan on tartuttava tiukasti.”

”Työturvallisuuden paranemiseksi tarvitaan lisää avoimuutta, jotta voimme oppia toistemme hyvistä turvallisuuskäytännöistä. Tarvitaan myös kaikkien työmaalla työskentelevien aitoa sitoutumista ja osallistumista turvallisuustyöhön. Tätä pyritään edistämään muun muassa uudella, rakennusalan itse kehittämällä verkko-oppimiseen perustuvalla perehdytysmallilla, ePerehdytyksellä”, Kivekäs luettelee.

Rakentamisen turvallisuus ei parane kuin kaikkien yhteistyöllä. Siitä koko alan yhteinen turvallisuusviikkokin haluaa kertoa. Rakennusteollisuus RT:n kaikkien jäsenliikkeiden tavoitteena on saada kitkettyä työtapaturmat minimiin työmailla ja tehtaissa vuoteen 2020 mennessä.

Rakennusalan Viisaat kypärät yhteen -työturvallisuusviikon järjestää Rakennusteollisuus RT sekä yhteistyökumppanit Rakennusliitto, RAKLI, SKOL, Pro ja viranomaistahot.

Lue seuraavaksi