Uutiset

Työkoneet

Tulossa runsaasti siltakorjauksia

ELY-keskus korjauttaa yhteensä 13 siltaa kahdessa siltaurakassa tämän ja ensi vuoden aikana. Sillat sijaitsevat Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella. Korjausurakat sijoittuvat vuosille 2024 ja 2025. Uusimalla ja korjaamalla siltojen rakenteita parannetaan turvallisuutta sekä pidennetään siltojen käyttöikää.

Ensimmäisessä urakassa yhdeksän siltaa

Ensimmäisessä siltaurakassa korjattavat sillat sijaitsevat viiden kunnan tai kaupungin alueella; Juholan silta, Myllykosken silta ja Raalan silta sijaitsevat Nurmijärvellä, Saviontaipaleen ylikulkukäytävä Keravalla, Laukkosken silta Pornaisissa ja Kirkan risteyssilta Vantaalla. Tuusulassa sijaitsevat puolestaan Tuusulanjoen silta ja Koivulan risteyssillat.

Rakennustyöt alkavat maaliskuussa 2024 Kirkan risteyssillalla. Juholan ja Myllykosken siltojen korjaustyöt alkavat kesäkuussa sekä Raalan sillan korjaustyöt aloitetaan elokuussa. Näiden neljän sillan korjaustyöt ovat valmiit syksyyn 2024 mennessä. Loput siltakorjaustyöt tehdään vuoden 2025 aikana. Urakka valmistuu kokonaisuudessaan 31.10.2025.

Siltojen korjaustyöt toteutetaan niin, että liikenteellä on vähintään yksi kaista käytössä lukuun ottamatta Juholan siltaa Nurmijärvellä, jossa liikenne katkaistaan siltatyön ajaksi ja liikenne ohjataan kiertotielle. Ajoneuvoliikenne ohjataan Hämeenlinnantielle (tie 130) välillä Luhtaanmäentie (tie 11430) ja Luhtaanmäenkuja.

Työn rakennuttajana toimii ELY-keskus. Urakoitsija on MPV-Infrarakenne Oy. Urakan valvonnasta vastaa WSP Finland Oy.

Toisessa urakassa neljä siltaa, jotka ovat valmistuneet 80- ja 90-luvulla

Toisessa hankinnassa peruskorjataan neljä siltaa, jotka ovat valmistuneet 80- ja 90-luvulla. Tammelassa sijaitseva vuonna 1921 valmistunut Kylänojan silta uusitaan kokonaisuudessaan, jotta liikenne Teurontiellä (Mt 13657) on jatkossakin mahdollista.

Tulevana kesänä peruskorjataan siltoja myös Lahden ja Hyvinkään alueilla. Lahden seudulla toteutetaan vuoden 2024 aikana Joutjärven risteyssillan A:n ja Kankaanpään risteyssillan peruskorjaukset. Joutjärven risteyssilta sijaitsee kohdassa, jossa valtatie 4 alittaa valtatien 12. Kankaanpään risteyssilta sijaitsee kohdassa, jossa Kankaanpäänkatu alittaa valtatien 12. Hyvinkäällä sijaitsevan Radanvarren risteyssillan korjaustyöt alkavat huhtikuussa 2024. Sillalla yli kulkee yksityistie, joka joudutaan sulkemaan pintarakenteiden korjaustöiden ajaksi. ELY-keskus on sopinut yksityistien omistajan kanssa kiertotiejärjestelyistä. Sillan ali kulkeva maantie 143 pysyy auki koko työmaan ajan. Tulevan kesän peruskorjauksissa uusitaan siltojen pintarakenteet ja kaiteet sekä tehdään korjauksia reunapalkeille ja pilareille.

Tulevan kesän työmaiden liikennejärjestelyt vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen vaihtelevasti valtateillä 4, 12 ja maantiellä 143. Siltojen korjaustyöt toteutetaan siten, että liikenteellä on vähintään yksi kaista käytössä. ELY-keskus tiedottaa tarkemmin töiden aloittamisesta sekä niiden liikennejärjestelyistä ennen yksittäisien siltojen korjauksien aloittamista.

Tulevana talvena toteutetaan Tammelassa olevan Kylänojan sillan uusiminen. ELY-keskus on päättänyt uusia sillan, koska ikääntyneelle sillalle on jouduttu asentamaan painorajoituksia vuosien aikana sillan heikon kunnon takia. Sillan uusimisella mahdollistetaan liikenne Teurontiellä (Mt 13657) tulevaisuudessakin. 

Vuoden 2025 kesän aikana Nastolassa peruskorjataan valtatiellä 12 Savon radan ylittävä Nastolan ylikulkusilta. Peruskorjauksessa uusitaan sillan pintarakenteet ja kaiteet sekä reunapalkkeja ja sillan varusteita korjataan.

Tämänkin hankinnan rakennuttajana toimii ELY-keskus. Hankinnan pääurakoitsijana toimii Tehan Oy ja töiden valvonnasta vastaa Welado Oy.


Lue seuraavaksi