Uutiset

Työkoneet

Tulevan kaksoisraideosuuden uusien alikulkusiltojen rakentaminen käynnistyy

Luumäki-Imatra-ratahankkeen (LUIMA) kaksoisraideosuuden uusien alikulkusiltojen rakentaminen aloitetaan Kesolan ja Joutseno eteläinen alikulkusiltojen rakentamisella.
NRC Group Finland Oy on aloittanut sillanrakennustyöt Kesolan alikulkusillalla Lappeenrannassa. Urakka on osa isompaa, viiden uuden alikulkusillan urakkakokonaisuutta. Kokonaisuudella luodaan pohjaa myöhemmin käynnistyville tulevan kaksoisraiteen rakennusurakoille. 

Siltatyöstä johtuen Kesolantie suljetaan liikenteeltä 25.5.-30.11. väliseksi ajaksi Kesolan alikulkusillan kohdalta rakennustyön vuoksi. Työ ei vaikuta liikennöintiin valtatie 6:lla.
”On kuitenkin tärkeää huomioida, että niin kevyen liikenteen kuin ajoneuvoliikenteen vaihtoehtoiset reitit kulkevat nekin työmaiden kautta. Pyydämme siis kaikilta tiellä liikkujilta kärsivällisyyttä ja erityistä tarkkaavaisuutta töiden ajan,” sanoo LUIMA-ratahankkeen projektipäällikkö Joonas Hämäläinen. 

Joutseno eteläinen alikulkusilta -urakka vaikuttaa myös liikenteen kulkuun

Samaan aikaan käynnistyy myös Joutsenon eteläinen alikulkusilta -urakka, mikä vaikuttaa alueen liikennöintiin: ajoneuvoliikenteelle on alennettu nopeusrajoitus ja kevyt liikenne ohjataan kulkemaan vain toista puolta Saimaantietä. Kevyelle liikenteelle on kuitenkin aina kulkuyhteys Joutsenon eteläisen alikulkusillan kautta. Kohteessa on liikennettä ohjaavat opasteet.

Lue seuraavaksi