Uutiset

Työkoneet

Tukitoimia kotimaisille polttoaineille

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo, että valtioneuvosto hyväksyi metsähakesähkön tukijärjestelmää ja turpeen veron alentamista koskevien muutosten voimaantuloksi 1.3.2016. Turpeen vero alenee 1,9 euroon megawattitunnilta ja samalla metsähakesähkön tuki nousee 18 euroon megawattitunnilta.

Tämä parantaa kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä kivihiileen nähden. Metsähakesähkön tuen tarkoituksena on puolestaan varmistaa metsähakkeen kilpailukyky turpeeseen verrattuna CHP-tuotannossa. Tällä hetkellä turpeen vero on 3,4 euroa megawattitunnilta ja metsähakesähkön tuki 15,87 euroa megawattitunnilta.

Metsähakesähkön tukea alennetaan 60 prosenttiin, jos sähkön tuotannossa käytetty metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saaduista jalostukseen soveltuvista rungonosista. Muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran 1.1.2019 lukien tuotettuun sähköön.

Muutoksella varmistetaan, että tuotantotuki ei vääristä kilpailutilannetta ja kuitu- ja tukkipuu käytetään jalostuksessa sen sijaan että ne ohjautuisivat metsähakkeeksi ja polttoaineeksi CHP-tuotantoon. Suurin osa metsähakkeella tuotetusta sähköstä saisi edelleen täysimääräisen tuen eli 18 euroa megawattitunnilta.

Eduskunta hyväksyi keväällä 2015 turpeen veron alentamista ja metsähakesähkön tukijärjestelmää koskevat lakimuutokset. Kun Euroopan komissio on 15.2.2016 hyväksynyt metsähakesähkön tukijärjestelmän muutoksineen, saatetaan lakimuutokset voimaan valtioneuvoston asetuksilla 1.3.2016.

Lue seuraavaksi