Uutiset

Työkoneet

TreLab – anturoinnit langattomasti

Suomeen on viime aikoina syntynyt monia startup-yrityksiä, joista peli- ja muut tietokoneohjelmistopuolen yritykset ovat tunnetuimpia. Tuolta pohjalta ponnistaa myös tamperelainen Nokia-taustainen TreLab, mutta sillä suuntana on perinteinen teollisuus ja liikkuva kalusto. Ideana on tuottaa mittaustietoa laitteista uudella langattomalla tavalla, mikä mahdollistaa mittaustiedon hankkimisen paikoista, mistä sitä ennen ei ole saatu.

Tekniikka perustuu pienikokoisiin ”tiedonvälitysyksiköihin”, monimittalaitteisiin, jotka mittaavat haluttuja asioita ja lähettävät tiedot eteenpäin. Itse yksikössä on monipuolinen valikoima mittaukseen tarvittavia antureita. Tyypillisiä mittauksen kohteita ovat lämpötila, ilmanpaine, pyörintänopeus ja erilaiset kiihtyvyydet ja sijainti.

Pelkkiin anturitietoihin ei TreLabilla tyydytä, vaan tiedot jalostetaan helposti hallittavaan muotoon taustajärjestelmän avulla. ”Mittaustuloksille tehdään esimerkiksi sopivat raja-arvot ja ylittävästä poikkeamasta tulee hälytys”, esittelee Kimmo Saarela TreLabilta. ”Tällainen voi olla jonkin laitteen tarkkailuun asennetun anturin ratkaisu. Se voi mitata esimerkiksi laitteen värähtelyä. Jos arvot alkavat kohota normaalia suuremmaksi, tiedetään käyttöiän lähestyvän loppuaan, jolloin huolto voidaan tehdä suunnitellusti. Toisaalta, jos kaikki arvot ovat hyvin rajoissa, ei osanvaihtoa tarvitsekaan tehdä vain varmuuden vuoksi.”

Kiihtyvyyksien ja nopeuksien demonstrointia varten trelablaiset käyttävät leikkiautoa. Sen avilla päästään näkemään kuinka mittaustiedot saadaan liikkumaan käytännössä.

Pelkkiin anturitietoihin ei TreLabilla tyydytä, vaan tiedot jalostetaan helposti hallittavaan muotoon taustajärjestelmän avulla. ”Mittaustuloksille tehdään esimerkiksi sopivat raja-arvot ja ylittävästä poikkeamasta tulee hälytys”, esittelee Kimmo Saarela TreLabilta. ”Tällainen voi olla jonkin laitteen tarkkailuun asennetun anturin ratkaisu. Se voi mitata esimerkiksi laitteen värähtelyä. Jos arvot alkavat kohota normaalia suuremmaksi, tiedetään käyttöiän lähestyvän loppuaan, jolloin huolto voidaan tehdä suunnitellusti. Toisaalta, jos kaikki arvot ovat hyvin rajoissa, ei osanvaihtoa tarvitsekaan tehdä vain varmuuden vuoksi.”

Tyypillisesti laitteiston asennus onnistuu alle tunnissa. Siten järjestelmällä on mahdollista päästä kiinni johonkin tiettyyn ongelmatilanteeseen. Tällaisia ratkaisuja on käytetty muun muassa kiinteistönhuoltotehtävissä. Myös prototyyppejä on nopea tehdä tuotekehityksen tarpeiden mukaan. Pitkäaikaisella datan keräämisellä saadaan taas luotettavuutta poikkeamatilanteiden havaitsemiseen. Modulaarisuutensa ansiosta järjestelmää on helppo laajentaa tai muuttaa kunkin tilanteen mukaisesti. TreLabin henkilökunnalla on osaaminen säätää mittalaite vastaamaan kutakin mittaushaastetta.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi