Uutiset

Työkoneet

Toyota auttaa tapaturmattomuuteen

Toyota Material Handling Finland Oy:n osaston suurin vetonaula Eurosafety 2014 -messuilla Tampereella oli innovatiivinen SpotMe-varoitusjärjestelmä. Se on kehitetty edistämään turvallisuutta varastoissa ja tuotantolaitoksissa. Sisäänrakennetuilla suuntaherkillä sensoreillaan SpotMe havaitsee kaikentyyppiset ajoneuvot ja jalankulkijat risteyskohdissa kuten varastokäytävien risteyksissä. Varoitusyksikön led-valot alkavat vilkkua kun potentiaalinen törmäysvaara havaitaan, jolloin kulkuneuvot ja jalankulkijat ymmärtävät hidastaa ja pysähtyä risteyksiin. Yleisessä käytössä on perinteisesti ollut erilaiset peilit, mutta niiden ongelmana on likaantuminen ja vaurioituminen.

Kaluston- ja kustannusten hallintajärjestelmä Toyota i_Siten esittely keräsi myös paljon messuvieraita. Toyota I_Site antaa asiakkaalle pääsyn reaaliaikaiseen tietoon kalustosta kaikkialta missä on internetyhteys. Järjestelmä tuottaa kalustovastaaville tärkeää tietoa trukin ja kuljettajan toiminnasta ja mahdollistaa tekemään oikeaan tietoon perustuvia analyyseja ja kehitystoimenpiteitä. Toyota I_Site:n mittareiden ansiosta he voivat seurata mm. trukkien pääoma- ja huoltokustannuksia, trukkien toimintaa, törmäyksiä ja akun tilaa. Lisäksi kuljettajat voidaan valtuuttaa käyttämään vain niitä trukkeja, joihin heidät on koulutettu; tämä on tehokas tapa ohjata turvallista ja ergonomista päivittäistä toimitaan.

Toyotan osastolla oli esillä jokapäiväisessä työssä vaurioituneita varastorakenteita. Varastoissa tapahtuvia onnettomuuksia voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti säännöllisillä varastorakenteiden turvallisuustarkastuksilla. On täysin normaalia, että hektisessä ja välillä ahtaassakin varastoympäristössä aiheutetaan kolhuja ja vaurioita. Vauriot voivat olla sen luonteisia, että ajan kuluessa ne vaikuttavat kantavien rakenteiden kantavuuteen. Varastojen turvallisuustarkastus ja sen tuloksena suoritettavat huoltotoimenpiteet ovat edullinen ja järkevä ratkaisu varaston turvallisuuden maksimoimiseen. Lisäksi turvallisuustarkastuksen jälkeisten huoltotoimenpiteiden avulla varasto uudistuu ja säilyy hyväkuntoisena, mikä on tärkeä asia omaisuudesta huolehtimisen kannalta.

Lisäksi messuvieraille esiteltiin trukkikuljettajien koulutusta ja trukkien turvallisuustarkastuksia ja -varusteita. Toyotan läsnäolo messuilla oli itseisarvo, sillä turvallisuus tulee aina ensin Toyotan omassa toiminnassa ja Toyotan tarjoamissa tuotteissa ja palveluissa. Toyotan teemana messuilla oli ”Autamme saavuttamaan nolla tapaturmaa”.

Lue seuraavaksi