Uutiset

Työkoneet

Top Hammer XL avokaivoksille, suuren reikäkoon poraukseen

Sandvik Mining and Rock Solutions tarjoaa uuden innovaation maanpäälliseen poraukseen. Top Hammer XL -teknologia on suunniteltu lisäämään porauksen tuottavuutta, polttoainetaloudellisuutta sekä kustannustehokkuutta ja mahdollistaa suuren reikäkoon eli halkaisijaltaan 140–178 millimetrin räjäytysreikien päältäiskevän porauksen avokaivoksilla ja louhoksilla. Uutuuskonseptin Pantera™ DP1600i -porauslaite, RD1840C-porakone ja LT90-porakalusto on valmistajan mukaan optimoitu toimimaan saumattomasti yhdessä erinomaisten poraustulosten saavuttamiseksi.

Sandvikin uusi innovaatio tekee päältäiskevästä porausteknologiasta vaihtoehdon uppoporaukselle (DTH). Top Hammer XL -teknologia kasvattaa päältäiskevälle poraukselle mahdollista reikäkokoa aina 178 millimetriin (7 tuumaan) asti. Porausmenetelmän luvataan olevan nopean ja polttoainetaloudellisen.

Sandvikin tavoite on hyödyntää teknologiaosaamista ja innovointia entistä tuottavampaan, turvallisempaan ja vastuullisempaan liiketoimintaan. Top Hammer XL tarjoaakin Sandvikin mukaan erinomaisten poraustulosten lisäksi tehokkaan ratkaisun polttoainetalouteen ja viime kädessä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Polttoainetaloudellisempi ja silti tuottavampi porausmenetelmä auttaa Sandvikin asiakkaita kasvattamaan liiketoimintaansa entistä vastuullisemmin.

Täysin optimoitu teknologia

Top Hammer XL -konseptiin kuuluu porauslaite, porakone ja porakalusto, jotka on kokonaisuudessaan kehitetty ja valmistettu Suomessa ja Ruotsissa. ”Uutuusteknologian osat toimivat saumattomasti yhteen ja takaavat sujuvan poraustoiminnan ja optimaaliset poraustulokset. Top Hammer XL -konseptin keskeisenä etuna on, että kaikki kolme teknologian osaa – porauslaite, porakone ja porakalusto – on tarkasteltu, tarvittaessa suunniteltu uudelleen ja optimoitu keskenään”, kertoo Jukka Siltanen, Product Line Manager Sandvikin Rock Drills -liiketoimintayksiköstä.

Sandvik Pantera DP1600i

Todistetusti tehokas konsepti

Uuden Top Hammer XL -konseptin tehokkuuden taustalla ovat valmistajan mukaan edellä mainitut kolme teknologian kulmakiveä:

Luotettavaksi todettu laite toimii perustana erittäin tehokkaalle porakoneelle, jonka tuottama isku on optimaalinen uudelle porakalustolle. Se siirtää korkeaenergisen iskuaallon kiveen minimimaalisin energiahäviöin. Top Hammer XL on testattu perusteellisesti, ja sen tehokkuus on osoitettu useissa kenttätesteissä poraamalla vaativissa kiviolosuhteissa yli 100 000 metriä. Polttoainekulutus pieneni testiolosuhteissa 50 prosenttia, porauksen kokonaiskustannukset vähenivät 25 prosenttia ja tuottavuus kasvoi 15 prosenttia uppoporaukseen verrattuna.

Edistyksellinen Pantera™ DP1600i

Pantera™ DP1600i on uusin lisäys Pantera™ DPi -laitesarjaan, joka on tunnettu porausnopeudestaan ja edistyksellisistä automaatioratkaisuistaan. Laitesarja vastaakin hyvin datapohjaisen kalustohallinnan sekä poraustehon optimoinnin tarpeisiin. Pantera™ DP1600i on suunniteltu suuren reikäkoon poraukseen, ja se tarjoaa älykkäitä ominaisuuksia ja skaalautuvia automaatioratkaisuja soveltuen suurten louhosten sekä avokaivosten tuotantoporaukseen.

”Uusi Pantera™ DP1600i pohjautuu luotettaviin ja edistyksellisiin Pantera™ DPi -porauslaitteisiin, joiden keskeisiä komponentteja on päivitetty Top Hammer XL -teknologian vaatimuksien täyttämiseksi. Yhdessä tehokkaan RD1840C-porakoneen ja kestävän LT90-porakaluston kanssa lopputulokseksi saadaan erittäin hyvä suorituskyky suurien reikäkokojen poraukseen kasvattamatta kuitenkaan porauslaitteen kokoa. Pantera™ DP1600i on teholtaan kokoluokkansa paras, ja porauslaitetta voidaan räätälöidä erityistarpeisiin lisävarusteilla”, kehaistaan Sandvikin tiedotteessa.

”Päältäiskevässä porauksessa saatujen vuosien kokemusten sekä todistetun suorituskyvyn ansiosta Pantera™ DP1600i voikin tarjota valmistajan mukaan avokaivosasiakkaille todellista tuottavuusparannusta. Porauslaite sisältää uuden tason teknisiä ratkaisuja, jotka lisäävät tehoa, parantavat polttoainetaloutta ja käyttöastetta sekä sujuvoittavat toimintaa. ”Pantera™ DPi -porauslaite on osoittautunut luotettavaksi vuosien mittaan, jo vuodesta 2008 lähtien. Siksi oli helppo päätös päivittää olemassa ollut porauslaite uudelle tasolle tätä uutta ratkaisua varten”, kertoo Jarno Viitaniemi, Product Manager Sandvikin Surface Drilling -divisioonasta.

RD1840C-porakone – ennennäkemätöntä tehoa

Sandvik RD1840C

Uuden RD1840C-porakoneen 49 kilowatin porausteho on suunniteltu suuria reikäkokoja varten. Porakoneen vankka rakenne ja tasapainoinen pitkämäntäinen iskukoneisto soveltuvat vaativiin olosuhteisiin. Paineakkujen uusi sijoittelu maksimoi tehokkuuden ja minimoi letkujen värähtelyt. Nykyaikainen valmistusprosessi varmistaa porakoneen komponenttien korkean laadun.

Pitkämäntäinen porakone tuottaa suuren iskuenergian ja optimaalisen iskuaallon. Tämän ansiosta poraustehon luvataan olevan erinomaisen porattaessa halkaisijaltaan suuriakin reikiä ilman, että porakaluston käyttöikä lyhenee. Uuden RD1840C-porakoneen mitoitus on optimoitu koko Top Hammer XL -teknologiaa varten.

Lisävarusteena RD1840C-porakoneeseen on saatavilla myöhemmin vuoden 2021 aikana Sandvik RockPulse™ -järjestelmä porakaluston kuormituksen seuraamista varten. Operaattori saa järjestelmästä reaaliaikaista mittausdataa seuraavista kolmesta porausparametrista: porakruunun kivikosketus, porakaluston kuormitus ja syöttövoima. Järjestelmä mittaa porakaluston kuormitusta ja auttaa operaattoria löytämään porausparametrit, joilla saadaan paras kivikosketus ja porausteho.

LT90-porakalustolla tehokkaampaa porausta

LT90-porakalusto on suunniteltu nimenomaan Top Hammer XL -konseptiin muiden komponenttien kanssa yhteensopivaksi. Niskasta, MF-tangoista ja porakruunuista koostuva kalustoperhe takaa parhaan mahdollisen porausdynamiikan ja -tehon.

”Patentoitu ja optimoitu LT90-porakalustomme lisää tuottavuutta ja parantaa reikäsuoruutta. Porakaluston jatkaminen ja purkaminen on sujuvaa, ja käyttöikä on pitkä”, kertoo Fredrik Björk, Product Manager Sandvikin Rock Tools -divisioonasta ja jatkaa:

”Kaiken kaikkiaan tämä uusi laipallisella niskalla ja kaksinousuisilla kierteillä varustettu kalusto sujuvoittaa merkittävästi operaattorin työtä. Yhdistettynä Sandvik Rock Toolsin luokkansa parhaisiin porakalustopalveluihin järjestelmä auttaa asiakkaitamme saavuttamaan uuden tason poraustoiminnassaan.”

Korkealaatuisesta teräksestä valmistettu LT90:n niska on suunniteltu siirtämään energia optimaalisesti porakoneen männästä poraletkaan. Uuden porakaluston suorituskyky varmistettiin Sandvikin porakalusto- ja porakoneasiantuntijoiden tiiviillä yhteistyöllä.

Uudet MF-tangot on kehitetty siirtämään korkeaenergisiä iskuaaltoja siten, että energiahäviöt letkan kierreliitoksissa jäävät minimaalisiksi. Tämä takaa Top Hammer XL -asiakkaille entistä paremman tunkeutumisnopeuden, suoremmat reiät ja koko porakaluston pidemmän käyttöiän. Optimoitu kierre minimoi taivutuskuormat. Lisäksi kierteen kaksinousuisuus parantaa olennaisesti liitosominaisuuksia. Korkealuokkaiset teräslaadut ja lämpökäsittelyt parantavat kestävyyttä entisestään.

Sandvikin patentoitu retrac-malli muodostaa LT90-porakruunujen perustan. Sen etuja ovat vahvat kehänastat, hyvä huuhteluteho, tehokas kiven irrotus ja pieni reikätaipuma. Porakruunuja on saatavilla halkaisijaltaan 140–178 millimetrin (5,5–7 tuumaa) reikäkoolle ja valmistettuina sekä vakiokovametallilaaduista että PowerCarbide™-laadusta soveltuen eri käyttöolosuhteisiin.

Kaiken lähtökohtana aina asiakas

Sandvik täydentää uudella Top Hammer XL -teknologiallaan avokaivosasiakkailleen tarjoamaansa valikoimaa. Sandvik pyrkii jatkuvasti kehittämään optimaalisia porausratkaisuja eri sovelluksiin.

”Haluamme palvella asiakkaitamme parhailla ratkaisuilla jokaiseen sovellukseen, jotta asiakkaat voivat maksimoida toimintojensa tuottavuuden, turvallisuuden ja vastuullisuuden. Olemme erittäin innoissamme voidessamme olla alan edelläkävijöitä, sillä Top Hammer XL antaa asiakkaillemme aivan uusia mahdollisuuksia kehittää poraustoimintaansa”, kertoo Petri Virrankoski, Sandvikin Surface Drilling -divisioonan presidentti.

Lue seuraavaksi