Uutiset

Työkoneet

Sandvikin akkukäyttöisten laitteiden valikoima laajenee

Sandvik Mining and Rock Solutions kasvattaa akkukäyttöisten laitteidensa valikoimaa uudella täysin automatisoidulla Sandvik DL422iE -pitkäreikäporauslaitteella, jonka sähköinen voimansiirto eliminoi dieselmoottorin pakokaasupäästöt myös ajon aikana. Uutuuslaite tarjoaa valmistajan mukaan paremman tuottavuuden, pienemmät ympäristövaikutukset ja turvallisemman työympäristön.

Uusi Sandvik DL422iE -porauslaite on akkuteknologiansa ansiosta päästötön ajon aikana, kuten jo aikaisemmin Sandvikin lanseeraama maanalainen peränporauslaite DD422iE. Sandvikin tavoitteena on tarjota kattava valikoima akkuteknologiaa hyödyntäviä laitteita maanalaiseen poraukseen vuoden 2021 aikana.

Sandvik DL422iE on suunniteltu maanalaisiin louhintamenetelmiin 4 x 4 metrin tai sitä suurempiin tuotantoperiin.

”Laitteen älykäs teknologia mahdollistaa jatkuvatoimisen ja miehittämättömän porauksen. Vuoronvaihtojen ja taukojen aikana poraus pystytään hoitamaan automaatiolla ja etäohjauksella. Nämä ja muut Sandvik DL422iE:n edistykselliset ominaisuudet yhdistettynä langattomaan tiedonkeruuseen ja -siirtoon varmistavat laitteen parhaan käyttöasteen ja erinomaisen tuottavuuden”, luvataan Sandvikilta.

Parempi poraustehokkuus

Sandvik DL422iE on suunniteltu pystysuorien ja kallistettujen viuhkojen poraukseen sekä pitkien, yksittäisten tai yhdensuuntaisten tuotantoreikien poraukseen. Laitteella voidaan porata halkaisijaltaan 89-127 millimetrin reikiä, joiden pituus on jopa 54 metriä käyttäen ST58- ja ST68-putkikalustoa.

Tehokas 33 kW:n HF1560ST-porakone on suorituskykyinen, luotettava ja tarjoaa valmistajan mukaan matalat käyttökustannukset sekä hyvän tuottavuuden. Optimaalisen kivikontaktin ja tehokkaan energiansiirron takaavat 40–45 hertsin iskutaajuus ja ST68-putkikaluston optimoitu iskudynamiikka. Tämä vähentää porakaluston kuormitusta, alentaa liitosten ja porakoneen eturungon lämpötilaa sekä pidentää niskan ja poraputkien käyttöikää.

Edistyksellinen automaatio

Sandvik DL422iE -porauslaitteessa on vakiona Sandvikin Platinum-tason porausautomaatio, joka mahdollistaa jatkuvan ja automatisoidun tuotantoporauksen.

”Laitteen älykäs iSOLO-porauksenohjausjärjestelmä maksimoi tuottavuuden ja parantaa poraustarkkuutta sekä viuhkojen että yhdensuuntaisten pitkien reikien porauksessa”, luvataan tiedotteessa.

Porausta ohjataan automaattisesti ja porauskaaviot ladataan ohjausjärjestelmään. Porauskaavioiden hallinta tapahtuu suoraan käyttöliittymässä ja näin sekä suunnitellun että toteutuneen porauksen seuraaminen on helppoa. Automaatiopaketti mahdollistaa yhden reiän porauksen automatisoidusti määriteltyyn syvyyteen sekä reikäkulmien laskennan. Lisäksi puomi ja porausmoduuli asemoidaan automaattisesti seuraavalle reiälle. Tiedonsiirto tapahtuu WLAN-ethernet-yhteyden välityksellä.

Platinum-vakiopaketin lisäksi Sandvik DL422iE:hen on saatavilla optiona automatisoitu kruununvaihto, jonka ansiosta laite pystyy poraamaan itsenäisesti kokonaisia viuhkoja ja jatkamaan porausta myös vuoronvaihdon aikana. My Sandvik -etäseurannan perusratkaisun lisäksi DL422iE voidaan tulevaisuudessa integroida AutoMine®- ja OptiMine®-järjestelmiin, jolloin on mahdollista ohjata useita laitteita yhtä aikaa ja ajaa laite etäohjauksella poratulta viuhkalta seuraavalle.

Päästötön ajo

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen painoarvo kasvaa jatkuvasti kaivosteollisuudessa. Sandvikin uudet porausratkaisut vastaavat tiedotteen mukaan haasteeseen yhdistämällä erinomaisen suorituskyvyn entistä pienempiin päästöihin.

Sandvik DL422iE:n alustana on nelivetoinen, runko-ohjattu C400E-pyöräalusta, jonka sähköinen voimansiirtolinja (akkupaketti ja sähkömoottori) eliminoi pakokaasupäästöt ja vähentää käyttökustannuksia. Patentoitu ominaisuus mahdollistaa akkujen lataamisen porauksen aikana kaivoksen sähköverkosta.

Sandvik DL422iE auttaa kaivoksia pienentämään kokonaispäästöjään, säästämään tuuletus- ja polttoainekustannuksissa sekä luomaan turvallisemman työympäristön.

”Nopeamman poraussyklin ja korkeamman porauskapasiteetin ansiosta kaivokset voivat lisätä laitteella porausmetrejä jopa 10 prosentilla työvuorossa ja saavuttaa automaation ja etäoperoinnin ansiosta jopa 20 prosenttia paremman tuottavuuden korkeamman käyttöasteen ansiosta”, kerrotaan Sandvikilta.

Reikätarkkuus ja monipuolisuus tuotantoporauksessa

Sandvik DL422iE:n ZR35-teleskooppipuomi on länkimallisella puomituella sekä teleskooppisilla maatuilla varustettu. Yhdistelmä takaa tarkan tuotantoporauksen edellyttämän maksimaalisen stabiliteetin ja poraustarkkuuden suurissa maanalaisissa kaivoksissa.

Puomin suuri peittoala, sivusuunnassa 3 000 millimetriä, sekä 620 millimetri zoom antavat pivot-linjan korkeudeksi 2 100 millimetriä, joka sopii tyypillisesti hyvin moneen kaivossovellukseen. Syöttölaitteen täysi 360 asteen pyöritys sekä puomin suuret kallistus- ja kääntökulmat antavat monipuoliset mahdollisuudet viuhkojen poraukseen 4 x 4 metrin ja sitä suuremmissa tuotantoperissä. Reikien tarkkaa yhdensuuntaisuutta varmistaa puomin kattava instrumentointi ja yhdensuuntaisuusautomatiikka.

Optiona puomiin on saatavilla pidennetty puomin tuki, jonka avulla syöttölaitetta voidaan kallistaa maksimissaan +/–45° viuhkaa tai pitkiä reikiä porattaessa. Tämä monipuolistaa laitteen käyttömahdollisuuksia esimerkiksi pitkien reikien porauksessa malmion ja sivukiven kontaktissa sekä avausreikien nousuporauksessa.

Sandvik DL422iE voi saavuttaa Sandvikin mukaan vesisumuhuuhtelulla jopa 15 prosenttia suurempia porauksen tunkeutumisnopeuksia kuin tavanomaisella vesihuuhtelulla. Tehokkaan huuhtelun varmistamiseksi porauslaite voidaan varustaa CT80-ruuvikompressorilla (tuotto 8 m³/min, 7 bar). Kompressorin integrointi porauslaitteeseen tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon kaivoksen paineilmaverkolle ja erillisille kompressoriyksiköille.Lue seuraavaksi