Uutiset

Työkoneet

Titan-2 ja Destia solmivat urakkasopimuksen

Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeen pääurakoitsija Titan-2 on julkistanut uuden aliurakoitsijan. Destia valittiin toteuttamaan urakka, joka sisältää valmistelevia töitä laitosalueella: pintamaan ja kasvillisuuden poistoa, maaleikkausta, pengerrystöitä sekä tiejärjestelyjä. Destia aloittaa työt laitosalueella elokuun aikana. Töiden kestoksi arvioidaan noin puoli vuotta. Osapuolet ovat sopineet, että sopimuksen tarkkaa arvoa ei julkisteta.

Nyt tehtävät työt valmistelevat aluetta laitosrakentamista varten. Varsinaisen ydinvoimalan rakentaminen alkaa arviolta vuonna 2018 sen jälkeen, kun Fennovoimalle on myönnetty ydinenergialain mukainen rakentamislupa.

– Julkistamme vielä uusia sopimuksia alueen töistä lähiaikoina, apulaisjohtaja Alexander Zmikhnovskiy Titan-2-yhtiöstä lupaa.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamisurakka kuuluu venäläisen Titan-2-yhtiön päähankkeisiin. Yhtiöllä on aiempaa kokemusta vastaavasta rakennushankkeesta Hanhikivi 1:n referenssilaitoksen Leningrad  II ‑ydinvoimalaitoksen rakentamisesta Sosnovyi Borissa.

Titan-2 on Fennovoiman laitostoimittajan RAOS Project Oy:n pääurakoitsija. Se on yksi Venäjän johtavista rakennusalan yrityksistä. Sen palveluihin kuuluvat suunnittelu-, rakennus- ja asennustyöt, laitetoimitukset, niiden tekninen valvonta ja ylläpito.

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Se rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee nykyaikaisia liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä tuottaa liikenteen asiantuntijapalveluja. OP.

Lue seuraavaksi