Uutiset

Työkoneet

Tilauskanta kasvoi suurilla kaupoilla

Teknologiateollisuus ry kertoo, että teknologiateollisuuden tilaukset kasvoivat heinä-syyskuussa ja että kasvun takana ovat yksittäiset, arvoltaan suuret tilaukset. Yhdistyksen mukaan PK-yritysten olisi kyettävä lisäämään suoraa vientiään.

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli 65,2 miljardia euroa vuonna 2013. Tämän vuoden tammi-heinäkuussa liikevaihto oli samansuuruinen kuin vuosi sitten samaan aikaan. Liikevaihto väheni erityisesti elektroniikka-, kone- sekä terästuoteteollisuudessa ja kasvoi erityisesti kulkuneuvoteollisuudessa, ohjelmistoalalla sekä metallimalmikaivoksissa. Vuonna 2008 teknologiateollisuuden liikevaihtoa Suomessa kertyi 85,7 miljardia euroa.

Sekä uudet tilaukset että tilauskanta kasvoivat heinä-syyskuun aikana. Kasvun takana olivat yksittäiset, arvoltaan suuret tilaukset. Yritysten välillä tilanteet poikkesivat huomattavasti toisistaan.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 33 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013 ja 17 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä huhti-kesäkuussa. Yrityksistä 62 prosenttia raportoi uusien tilaustensa vähentyneen kesäkuun jälkeen, 33 prosenttia lisääntyneen ja 5 prosenttia pysyneen ennallaan.

Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 13 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2013 ja niin ikään 13 prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa.

Venäjän tilanne lisää epävarmuutta

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuukausina suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan.

Markkinatilanteen epävarmuudesta kertoo kuitenkin se, että alan yritysten saamat tarjouspyynnöt ovat syksyllä vähentyneet ensimmäisen kerran tämän vuoden aikana. Ukrainan kriisi, Venäjän taantuma ja talouspakotteet heikentävät useiden teknologiateollisuuden yritysten mahdollisuuksia päästä kasvuun.

Teknologiateollisuuden henkilöstön määrän väheneminen jatkui tämän vuoden tammi-syyskuussa ollen syyskuun lopussa noin 275 500. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 326 000 henkilöä.

Kasvuhakuista uudistumista tuettava

Teollisuuden kasvuhakuinen uudistuminen on Suomelle ratkaisevan tärkeää. Suomella on edellytykset menestyä teollisen internetin hyödyntäjänä. Julkishallinnon palveluväylä, konesaliliiketoiminta sekä Itämeren ja Koillisväylän kaapelihankkeiden toteutus houkuttelisivat kansainvälisesti verkottuneita huippuosaajia ja investointeja Suomeen.

”Tämä on mahdollisuus, jota Suomi ei saa menettää”, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen painottaa.

Kehitystä voidaan tukea toimenpiteillä, joilla tehostetaan osaamisen, tutkimustoiminnan ja uusien teknologioiden hyödyntämistä ja kaupallistamista uudeksi liiketoiminnaksi, tuotteiksi ja palveluiksi.

PK-yritysten merkitys kasvun ja työpaikkojen synnyttäjänä on viime vuosina kasvanut. Suoraa vientiä harjoittavia yrityksiä Suomessa on kuitenkin edelleen vähän. Kansainvälistymis- ja vienninedistämispalveluita ja pääomamarkkinoita kehitettäessä tuleekin pitää huolta PK-yritysten tarpeista.

”Meidän on käännettävä kehitys, jossa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestoinnit supistuvat. Yritysten, tutkimuslaitosten ja oppilaitosten yhteistyötä voidaan myös monella tavalla vahvistaa”, innovaatioista ja osaamisesta vastaava johtaja Mervi Karikorpi painottaa.

Karikorpi kannustaa hyödyntämään myös EU:n rahoituslähteet paremmin. Horizon 2020 -ohjelman myötä Suomeen pitää saada vähintään 250 miljoonan euron vuosittainen tutkimusrahoitus. Osuuden nostaminen edellyttää, että osallistuminen on yrityksille helppoa.

”Suomessa on vihdoin ymmärrettävä vientiteollisuuden merkitys hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksessa. Julkista sektoria on supistettava kantokykymme mukaiseksi. Karsintatarve pienenee, jos vientiteollisuuden osuutta bruttokansantuotteesta onnistutaan kasvattamaan uudelleen”, Turunen muistuttaa.

Lue seuraavaksi