Uutiset

Työkoneet

Pääkirjoitus: Terveenä työssä

Juha Kuusjärvi

Toimituspäällikkö, työkoneala
Konepörssi

Työelämä kehittyy turvalliseen suuntaan. Infra-alalla kehitys on viime vuosina ollut positiivista – vuonna 2005 alan tapaturmataajuus oli miljoonaa työtuntia kohden yli 43, kun vuonna 2012 luku oli vain 27. Koko rakennusteollisuudessa on tavoitteena nolla tapaturmaa vuoteen 2020 mennessä.

Syyskuun alussa julkaistu, vuosi sitten haastattelemalla kerättyyn aineistoon perustuva Työolobarometri vuodelta 2013 kertoo, että työkykyä edistävään toimintaan, kuten työntekijöiden osaamiseen, terveyteen ja elintapoihin sekä työturvallisuuteen panostaminen on lisääntynyt. Myös työntekijöiden mahdollisuudet osallistua työolojen kehittämiseen ovat parantuneet.

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa -tutkimus, joka julkaistaan kokonaisuudessaan syksyn aikana, puolestaan kertoo kokonaisinvestointien työhyvinvointiin olevan laskusuunnassa ja koulutukseen panostetaan aiempaa vähemmän. Toisaalta kehityssuunnassa ei ole kovasti kummeksuttavaa, sillä mistäpä olisi helpompi tinkiä taloudellisesti vaikeina aikoina kuin vapaaehtoisista hyvinvointiin liittyvistä kustannuksista.

Toivottavasti tämä kehityssuunta ei jatku pidempään. Työministeri Lauri Ihalainenkin muistutti, että vaikeassa taloustilanteessa on äärettömän tärkeää pitää osaavasta työvoimasta kiinni ja rakentaa yhdessä pohjaa tulevalle.

Tulevaisuudessa työllistäjinä toimivat yhä kasvavassa määrin pienet ja keskikokoiset yritykset. Työolojen kehittäminen on ollut tavallisempaa isoissa organisaatioissa, mutta barometri näyttää pienten työpaikkojen edistyneen näissä asioissa hyvin ja ero on kaventunut.

Kyse on lopulta työturvallisuuskulttuurista. Tärkeää on, että jokainen ymmärtää työolojen kehittämisen ja riskien välttelyn tärkeyden kokonaisuudelle, jotta päästään mahdollisimman tapaturmattomiin ja tehokkaisiin työpäiviin. Työelämässä on pärjättävä entistä pidempään, sillä eläkeiän nostaminen näyttää olevan vääjäämättä edessä. Ja terveenä olisi hieno olla myös eläkkeellä.

Lue seuraavaksi