Uutiset

Työkoneet

Teräskauppa vahvassa kasvussa

Teräskauppa kääntyi viime vuonna monen heikomman vuoden jälkeen nousuun. Etenkin rakentamiseen käytetty teräs kävi kaupaksi, ja viimeisellä neljänneksellä myös toimitukset teollisuuteen lisääntyivät. Teräskauppa kasvoi viime vuonna arvossa reilut viisi prosenttia.

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä kasvuluvut voimistuivat selvästi lähes kaikissa niin teollisuuteen kuin rakentamiseenkin toimitetuissa tuoteryhmissä. Teräskauppa kehittyi arvossa lähes viidenneksen edellisvuodesta. Kasvuun vaikuttivat sekä raaka-aineiden hintojen nousu viime vuodesta että myyntimäärien kasvu. Määrällistä kasvua kertyi 14 prosenttia.

Hintojen vahvistumiseen vaikuttivat ennen kaikkea EU:n asettamat suojatullit Kiinasta ja Venäjältä tuodulle teräkselle, mikä vähensi kiellettyä polkumyyntiä.

“Alalla on ollut finanssikriisin jälkeen suuria haasteita, jotka johtuivat etenkin konepaja-asiakkaiden pienentyneestä teräskysynnästä. Rakentamisen hyvä veto viime vuonna, teollisuuden luottamuksen paraneminen viime syksystä lähtien ja viennin kääntyminen kasvuun ovat lisänneet teräksen kysyntää selvästi. Uskon, että kasvu jatkuu vahvana tulevinakin kuukausina, Teknisen Kaupan Liiton Teräspalvelujaoston puheenjohtaja”, Stén & Co Oy Ab:n toimitusjohtaja Jaakko Stén sanoo.                     

Teknisen Kaupan Liiton teräspalvelujaoston jäsenyritykset edustavat teräksen maahantuojia ja myyjiä. Ne käsittelevät ja toimittavat terästä monenmuotoisena asiakkailleen. Teräksen merkittävimmät käyttäjät ovat konepaja- ja rakennusteollisuus.

Teräsala on energiaintensiivinen, ja myös kauppa tekee työtä vähentääkseen teräksen käsittelyn ilmastovaikutuksia. Esimerkiksi BE Group Oy on lähes vuoden ajan polttoleikannut terästä ja lämmittänyt varasto- ja tuotantotiloja biokaasulla. Valtaosa teräspalvelujaoston jäsenyrityksistä on myös siirtynyt käyttämään led-valaistusta. Led-valaistus vie vähän energiaa, ei juuri vaadi huoltoa, ja sen elinkaari on erittäin pitkä, joten koko käytön aikaiset kustannukset ovat alhaiset. Tibnor Oy otti led-valaistuksen käyttöön vuonna 2014, jolloin sähkönkulutus väheni neljännekseen aiemmasta. Flinkenberg hyödyntää myös aurinkoenergiaa.

Näistä linkeistä pääset lukemaan tarkemmin BE Groupin, Tibnorin ja Flinkenbergin energiateoista.

Lue seuraavaksi