Uutiset

Työkoneet

Teknisen Kaupan myynti 4Q 2020 – lähes vuoden 2019 tasoa

Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti jäi vuoden viimeisen neljänneksen aikana ainoastaan puolen prosentin päähän vuoden takaisesta. Koko vuonna myynti supistui vajaat kolme prosenttia.

Toimialoista rakentamisen tuotteet ja palvelut on pystynyt yhä lisäämään myyntiään. Koko vuoden osalta toimialan myynti kasvoi vajaat kolme prosenttia ja neljännellä neljänneksellä nelisen prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Rakentaminen ei juurikaan kärsinyt korona-ajasta, vaan tuotanto jatkui vilkkaana läpi vuoden. Syksyn mittaan niin rakennuslupien ja uusien aloitusten määrät kääntyivät laskuun, mikä ennakoi rakentamisen laskua vuodelle 2021.

Raaka-ainekaupassa myynti laski edelleen, mutta selvästi vähemmän kuin toisella ja kolmannella neljänneksellä. Teollisuuden tuotteissa ja palveluissa myynti jäi neljä prosenttia vuodentakaista pienemmäksi. Heikon toisen neljänneksen jälkeen lasku hidastui vuoden loppua kohden, ja viimeisellä neljänneksellä asiakaskunnassa aistittiin jo selvää piristymistä mm. teollisuuden uusien tilauksien kasvun muodossa.  

Kuluttajatuotteiden myynti kasvoi lähes kolme prosenttia vertailuajankohdasta. Erityisesti kodin parantamiseen ja vapaa-aikaan liittyvissä tuotteissa vuosi oli jopa ennätyksellinen ja myynti jatkui vilkkaana vielä varsinaisen sesonkiajan jälkeenkin.

Jäsenyritysten odotukset tulevasta ovat nyt poikkeuksellisen positiiviset. Voimakkaampi käänne parempaan tapahtui, kun tieto koronarokotteen myyntiluvista vahvistui ja samaan aikaan tuotteiden ja palveluiden kysyntä pysyikin odotettua paremmalla tasolla.

”Koronavuosi päättyi yllättävän hyviin myyntilukuihin. Toisen neljänneksen vaikeudet hellittivät vuoden edetessä. Rakentamisen vahva veto jatkui vuoden loppuun. Teollisuuskaan ei ajautunut odotetun kaltaisiin vaikeuksiin vuoden lopulla. Positiiviset näkymät antavat olettaa, että alkanut vuosi lähtee varsin hyvin liikkeelle”, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

Lyhyellä aikavälillä huolta kuitenkin herättää työmatkaliikenteen vaikeutuminen tiukentuvien koronarajoitusten johdosta. Vaikka listaa kriittisistä työtehtävistä on laajennettu, saattaa rajoituksilla olla vaikutusta niin rakentamiseen kuin myös teollisuuden investointien viivästymiseen. Työmatkaliikenteen jatkuminen olisikin turvattava muun muassa tiukentamalla testauskäytäntöjä.

”Teknisessä kaupassa myynnin kehityksen yrityskohtaiset erot ovat olleet varsin suuria. Kustannustuki 2:n kriteeristö on ollut kova ja vain harva liiton jäsenyritys on täyttänyt näitä ehtoja ja moni yritys on jäänyt selvästi väliinputoajaksi. Tukea tulisikin kehittää niin, että kriteereistä toimialarajoitus jätettäisiin pois ja liikevaihtojäämä laskisi 20 prosenttiin”, jatkaa Uitto.

Ennakkokatsaus perustuu jäsenyritysten antamiin tietoihin ja sen kattavuus on noin 70 prosenttia koko Teknisen Kaupan Liiton jäsenistöstä. Tarkennetut ja yksityiskohtaisemmat tiedot myynnistä sekä toimialakohtaiset analyysit julkaistaan myöhemmin varsinaisessa markkinakatsauksessa helmikuussa.

Tekninen kauppa on teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemien tuotteiden, kuten raaka-aineiden, osien, komponenttien, tarvikkeiden, koneiden ja järjestelmien maahantuontia ja myyntiä, sekä niihin liittyvien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista. Alan yritykset tuovat maahan myös kuluttajatuotteita, kuten moottoripyöriä, maastoajoneuvoja, puutarhan ja metsänhoidon pienkoneita sekä akkuja ja paristoja.

Ala työllistää 20 000 henkeä, ja sen yhteenlaskettu myynti vuonna 2019 oli 10,3 miljardia euroa.

Lue myös: Kuorma-autoja tarvittiin myös vuonna 2020.
Lue seuraavaksi