Uutiset

Työkoneet

Team Finland kansainvälistyttää

Invest in -toiminnassa keskitytään erityisesti ulkomaisten teollisten tuotekehitysinvestointien hankkimiseksi Suomeen.

Uusi 45 miljoonan euron Team Finland -kasvuohjelma lisävauhdittaa yritysten kansainvälistymistä, ulkomaisia investointeja Suomeen ja matkailun edistämistä seuraavien kolmen ja puolen vuoden ajan.

Kasvuohjelma investoi erityisesti uusiin kasvualoihin, cleantechiin, bio- ja luonnonvaratalouteen, arktiseen liiketoimintaan sekä digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin. Näiden lisäksi tämän vuoden toisessa lisätalousarvioesityksessä esitetään 1,3 miljoonan euron panostusta elintarvikevientiohjelman toteuttamiseen Venäjän laskevan viennin korvaamiseksi sekä viisi miljoonaa euroa ICT-sektorin uuteen yritystoimintaan.

”Uudella rahoituksella voimme merkittävällä tavalla tukea entistä vahvemmin suomalaisten yritysten kasvua- ja kansainvälistymistä. Juuri käynnistynyt Team Finland Elintarvikevientiohjelma on erinomainen esimerkki uudesta toiminnasta, jota voimme jatkossa kasvuohjelman avulla edistää monella muullakin sektorilla”, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori toteaa.

Määrärahat laajoille hankkeille

Hankkeiden toteuttajina toimivat ensisijaisesti Finpron kaltaiset yritysten kansainvälistymiseen, matkailuun ja Suomeen suuntautuvien investointien edistämiseen erikoistuneet valtiorahoitteiset yhteisöt.

Yrityksille tarjotaan tehostettuja kansainvälistymispalveluja ja temaattisia alustoja, joiden avulla niillä on paremmat edellytykset suunnata toimintansa kansainvälisille markkinoille. Invest in -toiminnassa keskitytään erityisesti ulkomaisten teollisten tuotekehitysinvestointien hankkimiseksi Suomeen. Matkailussa painottuu erityisesti kansallisesti merkittävät toimenpiteet maamme vetovoiman vahvistamiseksi.

Hallitus päätti kasvuohjelmasta kevään 2014 kehysriihessä.

Lue seuraavaksi