Uutiset

Työkoneet

Tana Oy toi älyä jätteenkäsittelyyn

Jyväskyläläinen Tana Oy tuottaa koneita ja laitteita, joilla käsitellään mekaanisesti kiinteää jätettä. Tuotteita ovat kaatopaikkajyrät, repijät, hakkurit sekä nyt uutuutena rumpuseula. Yritys on tuonut markkinoille nyt myös uuden Smart Site –palvelukonseptin, jonka avulla jätteenkäsittelyn koko prosessin eri koneet voidaan liittää yhteen järjestelmään.

Työn etenemistä, tuottavuutta ym. voidaan seurata etänä eri päätelaitteilta kuten tabletilta, älypuhelimelta tai toimiston tietokoneilta.

Jätteiden käsittelyssäkin tärkeä suure on tonnia tunnissa eli oleellista on, kuinka paljon tavaraa saadaan käsiteltyä ja seulottua työpäivän aikana. Smart Siten avulla kerätty ja analysoitu tieto koko prosessista auttaa asiakasta tehostamaan omaa liiketoimintaansa.

”Smart Site esittää koneiden keräämän tiedon pohjalta konkreettisesti ja selkeästi, kuinka paljon asiakasyritys tekee lisätuottoa, kuinka paljon rahaa menee kuluihin sekä miten liiketoimintaa voisi parantaa entisestään”, kerrotaan Tanalta.

Tanan mukaan myös muiden valmistajien koneita voidaan kytkeä osaksi Smart Site –järjestelmää. Kerätty tieto palvelee niin urakoitsijaa, jätteenkäsittelylaitoksen henkilökuntaa kuin muita luvan saaneita käyttäjiä.

https://www.youtube.com/watch?v=vai3WPdf0bI

Koneet kommunikoivat keskenään langattoman, 2,4 gigahertzin lähiverkon avulla. Data siirtyy työmaalta pilveen GPRS/3G –yhteydellä. Edelleen informaatio kulkee Tanan Smart Site –palvelimelle, josta luvan saaneet käyttäjät voivat sitä tutkia internetin välityksellä omilla päätelaitteillaan.

”Smart Site ei ole pelkkä seurantatyökalu tuottojen ja kulujen seurantaan, vaan se tarjoaa asiakasyritykselle myös mahdollisuuden parantaa merkittävästi henkilöstön sitoutuneisuutta. Kun työntekijät kentällä näkevät samat koneiden keräämät tiedot reaaliajassa, on heillä parempi käsitys työmaan tuottavuudesta. Lukujen näkeminen ja välietappien hahmottaminen motivoivat työskentelemään entistä tehokkaammin”, jatketaan Tanalta.

Tanan jyrät, repijät ja hakkurit saivat täydennystä kesäkuussa 2015 lanseerattavasta älykkäästä Tana 6D-rumpuseulasta, jota tarvitaan kierrätysmateriaalien jatkojalostamiseen. Rumpuseula on tarkoitettu maa-ainesten sekä jäte- ja energiajakeiden lajitteluun.

Uusi seula on osa Smart Site-järjestelmää eli kuljettaja voi lastaavan koneen ohjaamoon kiinnitetystä näytöstä nähdä niin repijän läpi menevät kuin seulan kuljettimista (hieno ja karkea) saatavat tonnit. Koko työprosessi on siis tarkkaan analysoitavissa ja tallennettavissa. Repijä ja rumpuseula saadaan sovitettua yhteen Smart Siten avulla. Järjestelmässä on olemassa esiasetukset eri materiaaleille.

https://www.youtube.com/watch?v=Lj0IZSOUFj4

Rumpuseula Tana 6D painaa työkunnossa 17 tonnia ja sen kuljetusmitat ovat pituus 12050, leveys 2540 ja korkeus 4000 millimetriä.

Voimaa antaa Cumminsin turboahdettu Stage IIIB-moottori teholla 82 kilowattia. Syöttölokeron koko on laidat alhaalla 2,7 ja laidat korotettuina 6,7 kuutiometriä. Lastaus onnistuu laitojen ollessa alhaalla varsin kompaktillakin pyöräkuormaajakalustolla, sillä laidan korkeus maasta on vain 2,8 metriä. Korotettuna 3,5 metriä.

Itse seularummun pituus on 5500 ja halkaisija 2200 millimetriä. Kierroksia siihen saadaan minuutissa välillä 1-20.

Kuormantuntevassa hydraulijärjestelmässä on kaksi erillistä piiriä. Toinen antaa öljynsä rummulle (45 l/min) ja toisella (130 l/min) syötetään muun muassa tukijalkojen, kuljettimien ja puhdistusharjojen hydrauliikkaa.

Rummulle vievä kuljetin on leveydeltään 1,05 metriä. Hieno ja karkea-aineksen kuljettimet vastaavasti metrin levyisiä. Kuljettaja pystyy säätämään ohjauspanelista sekä rumpua että kaikkia kuljettimia erikseen.

Rumpuseulan hallinnassa ei ole yhtään mekaanista vipua, vaan kaikki toiminnot on keskitetty elektroniseen paneliin maantasosta hoidettavaksi. Myös seulan hallintapanelissa on iso värinäyttö.

Tanan konttori muutti tänä keväänä Jyväskylän ainoaa linnaan eli uusi osoite on Schaumanin linna Jyväskylän Lutakossa. Linna on rakennettu 1900-luvun alussa vaneritehtaan johtajan Bruno Krookin kodiksi, Linna on ollut pitkään myös UPM-Kymmenen edustustiloina. Arkkitehtisuunnittelutoimisto Jukka Tikkanen Oy osti sen vuonna 2008.

Tana on moderni ja kansainvälinen verkostoyritys, joka hoitaa esimerkiksi tuotannon ja varaosatoiminnot yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa. Siksi toimitilojen ei tarvitse enää muistuttaa perinteisen konepajayrityksen hallia, vaan tilat voidaan keskittää vaikkapa linnaan”, kehaistaan Tanalta.

Perimmäinen syy uusien toimitilojen etsimiselle on ollut yrityksen vakaa kasvu ja henkilöstön määrän lisääntyminen. Tanan liikevaihto on kasvanut neljänä vuonna peräkkäin keskimäärin 16 prosenttia, ja viime vuoden tulos oli historian paras.

Suomen Asiakastiedon mukaan 3/2014 päättyneellä tilikaudella Tana työllisti 25 henkilöä ja sen liikevaihto oli 15,2 miljoona euroa. Tilikauden tulokseksi kirjattiin 678 000 euroa.

Edellisen tilikauden liikevaihto (päättyi 3/2015) oli noussut 19 miljoonaan ja tulos 806 000 euroon. Henkilökunnan määrä oli kasvanut kahdella ollen 27.

Liiekevoitto yrityksellä on ollut hieman yli neljä prosenttia jo kolme vuotta peräkkäin.

https://www.youtube.com/watch?v=QGNItjICI-c

Tana 6D on älykäs rumpuseula.

Lue seuraavaksi